Novosti

OBAVIJEST O NATJEČAJU ZA ZAPOŠLJAVANJE - električar

      OPĆA BOLNICA

“DR. TOMISLAV BARDEK”

      K O P R I V N I C A

Odjel općih, pravnih i kadrovskih poslove

KLASA: 112-01/21-01/1

UR.BROJ:2137-15-26-21-01

U Koprivnici, 28.01.2021.g. 

 

OBAVIJEST O NATJEČAJU ZA ZAPOŠLJAVANJE

         Na temelju članka 21.  Statuta Opće bolnice "Dr. Tomislav Bardek" Koprivnica, Ravnatelj Opće bolnice "Dr. Tomislav Bardek" Koprivnica raspisuje

Električar u praonici rublja            

OBAVIJEST temeljem Natječaja za zapošljavanje na neodređeno i određeno vrijeme, NN 3 /2021. od 13. siječnja 2021. godine

KLASA: 112-01/21-01/1.1

UR.BROJ:2137-15-26-21-06

U Koprivnici, 1.2.2021.

OBAVIJEST

 

Temeljem Natječaja za zapošljavanje na  neodređeno i određeno vrijeme, NN 3 /2021. od  13. siječnja  2021. godine obavještavamo  navedene kandidate o mjestu i vremenu održavanja intervjua

 

Pozivaju se dana

PONIŠTENJE DIJELA NATJEČAJA - električar

      OPĆA BOLNICA

“DR TOMISLAV BARDEK”

      K O P R I V N I C A

Odsjek za pravne i kadrovske poslove

KLASA: 112-03/21-01/1

UR.BROJ:2137-15-26-21-18

U Koprivnici,28.1.2021.g.                                                                       

           Na temelju članka 21. Statuta Opće bolnice "Dr Tomislav Bardek" Koprivnica, ravnatelj Opće bolnice "Dr Tomislav Bardek" Koprivnica donosi odluku o

                                                 PONIŠTENJU DIJELA  NATJEČAJA

Objavljenog 

OBAVIJEST - RADIOLOGIJA

RADIOLOGIJA

INFORMACIJE I NARUDŽBE SVAKI DAN  PONEDJELJAK  - PETAK  OD 12.00-14.00 SATI NA TEL.. 048-251-611 ILI  048-251-608

Lista pristupnika za specijalizaciju

Klasa: 131-02/21-01/1.1

Broj: 2137-15-01-21-5

U Koprivnici, 27.1.2021. godine        

 

Lista pristupnika

 

Temeljem članka 5. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN br.83/15),objavljuje se lista pristupnika s istaknutim bodovima, a koje je  izvršeno  prema pojedinom mjerilu iz članka 3. istog Pravilnika za svaku pojedinu  specijalizaciju,   kako slijedi:

OBAVIJEST O NATJEČAJU ZA ZAPOŠLJAVANJE - siječanj, 2021.

 OPĆA BOLNICA

“DR. TOMISLAV BARDEK”

 K O P R I V N I C A

Odjel općih, pravnih i kadrovskih poslove

KLASA: 112-01/20-01/1

UR.BROJ:2137-15-26-20-01

U Koprivnici, 05.01.2021.g. 

 

OBAVIJEST O NATJEČAJU ZA ZAPOŠLJAVANJE

 

         Na temelju članka 21.  Statuta Opće bolnice "Dr. Tomislav Bardek" Koprivnica, Ravnatelj Opće bolnice "Dr. Tomislav Bardek" Koprivnica raspisuje

 

                                                           NATJEČAJ

Stranice

Subscribe to Novosti