Novosti

XXIX Svjetski dan bolesnika obilježen je u Općoj bolnici „Dr. Tomislav Bardek“ Koprivnica

Svjetski dan bolesnika utemeljio je Papa Ivan Pavao II. 13. svibnja 1992. godine s   željom da se društvo senzibilizira za potrebe bolesnika. Za datum obilježavanja Svjetskog dana bolesnika izabran je 11. veljače, kad se u Katoličkoj Crkvi slavi spomen dan Blažene Djevice 

NATJEČAJ za obavljanje poslova sa posebnim ovlaštenjima u Općoj bolnici "Dr Tomislav Bardek" Koprivnica

        OPĆA BOLNICA

“DR TOMISLAV BARDEK”

      K O P R I V N I C A

Odjel za opće, pravne i kadrovske poslove

KLASA: 112-01/21-01/3

UR.BROJ:2137-15-01-21-01

U Koprivnici, 8.2.2021.g.

                                                

OBAVIJEST O NATJEČAJU ZA ZAPOŠLJAVANJE

 

         Na temelju članka 21.  Statuta i članka 54. i 55. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Opće bolnice "Dr Tomislav Bardek" Koprivnica, Ravnatelj Opće bolnice "Dr Tomislav Bardek" Koprivnica raspisuje:

 

NATJEČAJ

za obavljanje poslova sa  posebnim ovlaštenjima u Općoj bolnici "Dr Tomislav Bardek" Koprivnica

 

I.

Raspisuje se javni natječaj za obavljanje poslova

Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljen u Narodnim novinama br. 3/2021 od 13.01.2021.g.)

KLASA: 112-01/21-01/1

UR. BROJ: 2137-15-26-21-22

U Koprivnici, 8.2. 2021.g.     

Predmet: Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljen u Narodnim novinama br.3/2021 od 13.01.2021.g., Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na Internet stranici Opće bolnice “Dr. Tomislav Bardek“ Koprivnica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Temeljem javnog natječaja 

OBAVIJEST O NATJEČAJU ZA ZAPOŠLJAVANJE - električar

      OPĆA BOLNICA

“DR. TOMISLAV BARDEK”

      K O P R I V N I C A

Odjel općih, pravnih i kadrovskih poslove

KLASA: 112-01/21-01/1

UR.BROJ:2137-15-26-21-01

U Koprivnici, 28.01.2021.g. 

 

OBAVIJEST O NATJEČAJU ZA ZAPOŠLJAVANJE

         Na temelju članka 21.  Statuta Opće bolnice "Dr. Tomislav Bardek" Koprivnica, Ravnatelj Opće bolnice "Dr. Tomislav Bardek" Koprivnica raspisuje

Električar u praonici rublja            

Stranice

Subscribe to Novosti