Novosti

OBAVIJEST O NATJEČAJU ZA ZAPOŠLJAVANJE - 5. 4. 2017

  • OPĆA BOLNICA

“DR TOMISLAV BARDEK”

      K O P R I V N I C A

Odjel za opće, pravne i kadrovske poslove

KLASA: 112-03/17-01-18

UR.BROJ:2137-15-26-17-01

U Koprivnici, 31.03.2017.g.

       

  • OBAVIJEST O NATJEČAJU ZA ZAPOŠLJAVANJE

 

         Na temelju članka 21.  Statuta Opće bolnice "Dr Tomislav Bardek" Koprivnica, Ravnatelj Opće bolnice "Dr Tomislav Bardek" Koprivnica raspisuje

Poziv na testiranje za posao - travanj 2017.

KLASA: 112-02/17-01/1

UR.BROJ:2137-16-26-17-575

U Koprivnici, 31.3.2017.

 

OBAVIJEST

 

Temeljem Natječaja za zapošljavanje na određeno i neodređeno vrijeme, NN  18/2017   od 1. ožujka 2017. godine obavještavamo  navedene kandidate o mjestu i vremenu održavanja intervjua

 

Molim da se 

Poziv na testiranje - za radno mjesto servisera instalacija, centralnog grijanja, plinskih instalacija i plinskih uređaja

KLASA: 112-02/17-01/1

UR.BROJ:2137-16-26-17-574

U Koprivnici, 31.3.2017.

 

OBAVIJEST 

Temeljem Natječaja za zapošljavanje na određeno i neodređeno vrijeme, NN  18/2017   od 1. ožujka 2017. godine obavještavamo  navedene kandidate o mjestu i vremenu održavanja testiranja znanja, sposobnosti i vještina  

Pozivaju se slijedeći kandidati za radno mjesto  servisera 

ODLUKA o imenovanju koordinatora za hrvatske branitelje

ODLUKA o imenovanju za hrvatske branitelje u OB "Dr. Tomislav Bardek", Koprivnica nalazi se na donjem linku

 

povjerenikzabranitelje.pdf

Rezultat javnog natječaja za prijam u radni odnos - magistar ekonomije/diplomirani ekonomist na određeno vrijeme

KLASA: 112-03/17-01/1

UR.BROJ: 2137-15-26-17- 573

U Koprivnici, 29. 03. 2017.g.

 

Predmet: Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljen u Narodnim novinama br.18/17 od 01.03.2017.g., Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na Internet stranici Opće bolnice “Dr.Tomislav Bardek“ Koprivnica)                                                                                                                                                                                                                    

                  Opća bolnica „Dr.Tomislav Bardek“ Koprivnica  obavještava kandidate koji su dostavili ponudu na javni natječaj Bolnice za poslove radnog mjesta magistar ekonomije/diplomirani ekonomist 

OBAVIJEST Temeljem Natječaja za zapošljavanje na određeno i neodređeno vrijeme NN 18/2017 od 1. ožujka 2017. godine obavještavamo dolje navedene kandidate o mjestu i vremenu održavanja testiranja

KLASA: 112-02/17-01/1

UR.BROJ:2137-16-26-17-47

U Koprivnici, 17.3.2017.

 

 

OBAVIJEST

 

Temeljem Natječaja za zapošljavanje na određeno i neodređeno vrijeme NN  18/2017   od 1. ožujka 2017. godine obavještavamo dolje navedene kandidate o mjestu i vremenu održavanja testiranja

Stranice

Subscribe to Novosti