Novosti

Obavijest o izboru kandidata za poslove radnog mjesta prvostupnika medicinsko-laboratorijske dijagnostike na određeno vrijeme

KLASA: 112-03/17-01/35

UR.BROJ: 2137-15-26-17- 01

U Koprivnici, 11. 05. 2017.g.

 

Predmet: Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljen u Narodnim novinama br.39/17 od 21.04.2017.g., Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na Internet stranici Opće bolnice“Dr.Tomislav Bardek“ Koprivnica)                                                                                                                                         

Poziv na intervju - prvostupnika medicinsko laboratorijske dijagnostike

KLASA: 112-01/17-01/2

UR.BROJ:2137-15-26-17-16

U Koprivnici,  5.5.2017.

 

OBAVIJEST 

 

Temeljem Natječaja za zapošljavanje na određeno  vrijeme, NN 39 /2017.   od 21. travnja 2017. godine obavještavamo  navedene kandidate o mjestu i vremenu održavanja  intervjua 

OBAVIJEST O NATJEČAJU ZA ZAPOŠLJAVANJE travanj, 2017.

  •       OPĆA BOLNICA

“DR TOMISLAV BARDEK”

      K O P R I V N I C A

Odjel za opće, pravne i kadrovske poslove

KLASA: 112-01/17-01-3

UR.BROJ:2137-15-26-17-1

U Koprivnici, 25.04.2017.g.

                                                                

 

OBAVIJEST O NATJEČAJU ZA ZAPOŠLJAVANJE

 

 

         Na temelju članka 21.  Statuta Opće bolnice "Dr Tomislav Bardek" Koprivnica, Ravnatelj Opće bolnice "Dr Tomislav Bardek" Koprivnica raspisuje

 

 

Poništenje natječaja-med sestra i spremačice travanj

OPĆA BOLNICA
“DR TOMISLAV BARDEK”
K O P R I V N I C A
Odjel za opće, pravne i kadrovske poslove
KLASA: 112-03/17-01/24
UR.BROJ:2137-15-26-17-1
U Koprivnici,25.4.2017.g.

Na temelju članka 21. Statuta Opće bolnice "Dr Tomislav Bardek" Koprivnica, ravnatelj Opće bolnice "Dr Tomislav Bardek" Koprivnica raspisuje
PONIŠTENJE DIJELA NATJEČAJA
Objavljenog u Narodnim novinama br. 31/2017 od 5. travnja 2017.

Lista pristupnika za specijalizacije

Klasa: 131-02/1-01/1.16

Broj: 2137-15-01-17-07

U Koprivnici, 2.5.2017. godine      

 

Lista pristupnika

 

Temeljem članka 5. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN br.83/15),objavljuje se lista pristupnika s istaknutim bodovima, a koje je  izvršeno  prema pojedinom mjerilu iz članka 3.i članka 6. istog Pravilnika za svaku pojedinu  specijalizaciju,   kako slijedi:

EN-GB style='font-size:11.0pt; color:red;mso-ansi-language:HR'> u svezi sa člankom 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN 83/15), i provedenog natječaja, ravnatelj Opće bolnice «Dr Tomislav Bardek» Koprivnica donosi slijedeće:

 

 

 

                                                                 O D L U K U

 

Odluka - izbor specijalizanta kardiologija

        OPĆA BOLNICA

«DR. TOMISLAV BARDEK»

        K O P R I V N I C A

Klasa: 131-02/17-01/1.19

Urbroj: 2137-15-01-17-04

U Koprivnici, 2. 5. 2017. godine

 

Temeljem članka 21.  Statuta Opće bolnice «Dr Tomislav Bardek» Koprivnica, te na temelju članka 59.Zakona o zdravstvenoj zaštiti   (NN 150/08, 155/09, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12-ousrh, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 22/14, 154/14, 70/16),   u svezi sa člankom 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN 83/15), i provedenog natječaja, ravnatelj Opće bolnice «Dr Tomislav Bardek» Koprivnica donosi slijedeće:

 

 

                                                               O D L U K U

 

Stranice

Subscribe to Novosti