Novosti

OBAVIJEST O NATJEČAJU ZA ZAPOŠLJAVANJE - svibanj, 2017.

OPĆA BOLNICA

“DR TOMISLAV BARDEK”

      K O P R I V N I C A

Odjel za opće, pravne i kadrovske poslove

KLASA: 112-03/17-01-3

UR.BROJ:2137-15-26-1

U Koprivnici, 22.05.2017.g.

                                                                

OBAVIJEST O NATJEČAJU ZA ZAPOŠLJAVANJE

 

         Na temelju članka 21.  Statuta Opće bolnice "Dr Tomislav Bardek" Koprivnica, Ravnatelj Opće bolnice "Dr Tomislav Bardek" Koprivnica raspisuje

 

NATJEČAJ

Poništenje natječaja za pomoćnog radnika i nosača - svibanj, 2017.

OPĆA BOLNICA

“DR TOMISLAV BARDEK”

      K O P R I V N I C A

Odjel za opće, pravne i kadrovske poslove

KLASA: 112-03/17-01/38

UR.BROJ:2137-15-26-17-1

U Koprivnici,23.5.2017.g.                

      

         Na temelju članka 21.  Statuta Opće bolnice "Dr Tomislav Bardek" Koprivnica, ravnatelj Opće bolnice "Dr Tomislav Bardek" Koprivnica raspisuje

 

PONIŠTENJE DIJELA  NATJEČAJA

Oavijest o terminima razgovora za posao - svibanj, 2017

KLASA: 112-01/17-01/3

UR.BROJ:2137-15-26-17-147

U Koprivnici,25.5.2017.

  

OBAVIJEST

 

Temeljem Natječaja za zapošljavanje na određeno  i neodređeno vrijeme, NN   43 /2017.   od 3. svibnja 2017. godine obavještavamo  navedene kandidate o mjestu i vremenu održavanja  intervjua

 

Pozivaju se dana

Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos - zdravstveno laboratorijski tehničar

KLASA: 112-01/17-01/2

UR.BROJ: 2137-15-26-17- 17

U Koprivnici, 25. 05. 2017.g.

  

Predmet: Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljen u Narodnim novinama br.43/17 od 03.05.2017.g., Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na Internet stranici Opće bolnice“Dr.Tomislav Bardek“ Koprivnica)                                                                                                                                                                                                                               

Temeljem javnog natječaja 

Obavijest - pismeno testiranje za posao u OB "Dr. Tomislav Bardek", Koprivnica

KLASA: 112-01/17-01/3

UR.BROJ:2137-15-26-17-146

U Koprivnici,17.5.2017.

 

OBAVIJEST

 

 

Temeljem Natječaja za zapošljavanje na određeno  i neodređeno vrijeme, NN   43 /2017.   od 3. svibnja 2017. godine obavještavamo  navedene kandidate o mjestu i vremenu održavanja pismenog testiranja odnosno intervjua

 

 

 

Pozivaju se dana  22.05.2017.godine (ponedjeljak)

Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos - ing.medicinske radiologije na određeno vrijeme

KLASA: 112-02/17-01/41

UR.BROJ: 2137-15-26-17- 01

U Koprivnici, 09. 05. 2017.g.

      

Predmet: Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljen u Narodnim novinama br.31/17 od 05.04.2017.g., Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na Internet stranici Opće bolnice“Dr.Tomislav Bardek“ Koprivnica)     

Stranice

Subscribe to Novosti