Novosti

OBAVIJEST O NATJEČAJU ZA ZAPOŠLJAVANJE -ožujak, 2021

      OPĆA BOLNICA

“DR. TOMISLAV BARDEK”

      K O P R I V N I C A

Odjel općih, pravnih i kadrovskih poslove

KLASA: 112-01/21-01/5

UR.BROJ:2137-15-26-21-01

U Koprivnici, 4.3.2021.g.     

OBAVIJEST O NATJEČAJU ZA ZAPOŠLJAVANJE

         Na temelju članka 21.  Statuta Opće bolnice "Dr. Tomislav Bardek" Koprivnica, Ravnatelj Opće bolnice "Dr. Tomislav Bardek" Koprivnica raspisuje

 

                                                           NATJEČAJ

Radnik/ica 

Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljen u Narodnim novinama br.9/2021 od 3.2.2021.g.)

KLASA: 112-01/21-01/2

UR.BROJ: 2137-15-26-21-15

U Koprivnici, 4.3. 2021.g.    

Predmet: Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljen u Narodnim novinama br.9/2021 od 3.2.2021.g., Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na Internet stranici Opće bolnice “Dr.Tomislav Bardek“ Koprivnica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Temeljem javnog natječaja objavljenog

POZIV ZA KANDIDATE ZA TESTIRANJE

OBAVIJEST

Temeljem Natječaja za zapošljavanje na  neodređeno vrijeme, NN 9 /2021. od  3. veljače 2021. godine obavještavamo  navedene kandidate o mjestu i vremenu održavanja pisane provjere znanja – testiranja

Stranice

Subscribe to Novosti