Novosti

OBAVIJEST temeljem Natječaja za zapošljavanje na određeno i neodređeno vrijeme, NN 84 /2019. od 6. rujna 2019. godine

KLASA: 112-01/19-01/13

UR.BROJ:2137-15-26-19-35

U Koprivnici, 19.09.2019.

OBAVIJEST

 

Temeljem Natječaja za zapošljavanje na određeno i neodređeno vrijeme, NN 84 /2019. od  6. rujna  2019. godine obavještavamo  navedene kandidate o mjestu i vremenu održavanja pisane provjere znanja – testiranja

 

Pozivaju se dana  23. 9.2019 

Svjetski dan fizioterapeuta i fizikalne terapije - 8.rujan 2019.g.

U petak 6.rujna Svjetski dan fizioterapeuta i fizikalne terapije ove godine  u Općoj bolnici „Dr.Tomislav Bardek“ Koprivnica obilježen je pod motom i porukom "Preuzmite kontrolu nad boli".

OBILJEŽEN SVJETSKI DAN SEPSE

SVJETSKI DAN SESPSE

 

I ove je godine 13.09. diljem svijeta obilježen Svjetski dan sepse (World SepsisDay). U velikoj dvorani Edukacijskog centra Opće bolnice „Dr. Tomislav Bardek“ Koprivnica povodom tog dana u organizaciji Bolnice i HDMSARIST- a održano je stručno predavanje “Imunost i sepsa“. Predavanje je održala Maja Toth Mršić, dr.med. spec.,  za sve 

OBILJEŽAVANJE SVJETSKOG DANA SEPSE

    SVJETSKI DAN SEPSE 

 -WORLD SEPIS DAY-

 

obilježit će se 13. rujna 2019, u  Edukacijskom centru u 13:30 uz  

OBAVIJEST O NATJEČAJU ZA ZAPOŠLJAVANJE - RUJAN, 2019.

 OPĆA BOLNICA

“DR. TOMISLAV BARDEK”

 K O P R I V N I C A

Odjel općih, pravnih i kadrovskih poslove

KLASA: 112-01/19-01/13

UR.BROJ:2137-15-26-19-01

U Koprivnici, 2.9.2019.g.       

 

OBAVIJEST O NATJEČAJU ZA ZAPOŠLJAVANJE

         Na temelju članka 21.  Statuta Opće bolnice "Dr. Tomislav Bardek" Koprivnica, Ravnatelj Opće bolnice "Dr. Tomislav Bardek" Koprivnica raspisuje

 

                                                           NATJEČAJ

Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljen u Narodnim novinama br.74/2019 od 2.8.2019.g)

KLASA: 112-01/19-01/12

UR.BROJ: 2137-15-26-19-56

U Koprivnici, 2.9. 2019.g.      

Predmet: Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljen u Narodnim novinama br.74/2019 od 2.8.2019.g., Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na Internet stranici Opće bolnice “Dr.Tomislav Bardek“ Koprivnica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Temeljem javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama 

Stranice

Subscribe to Novosti