Novosti

POZIV KANDIDATIMA NA TESTIRANJE I INTERVJU

KLASA: 112-01/21-01/8

UR.BROJ:2137-15-26-21-28

U Koprivnici, 15.6.2021.

OBAVIJEST

Temeljem Natječaja za zapošljavanje na  neodređeno vrijeme, NN 62 /2021. od  2. lipnja 2021. godine obavještavamo  navedene kandidate o mjestu i vremenu održavanja pisane provjere znanja – testiranja te intervjua

Pozivaju se dana  

DOZVOLJAVAJU SE POSJETE BOLESNICIMA

Dozvoljavaju se posjete bolesnicima uz pridržavanje mjera opreza.....

OPŠIRNIJE...   

OBAVIJEST O NATJEČAJU ZA ZAPOŠLJAVANJE

OPĆA BOLNICA ..DR. TOMISLAV BARDEK'
KOPRIVNICA
Odjel općih, pravnih i kadrovskih poslove
KLASA: 112-01/21-01/8
UR.BROJ:2137 - 15 - 26 - 21 - 01
U Koprivnici, 28.5.2021.g.
 
OBAVIJEST O NATJEČAJU ZA ZAPOŠLJAVANJE
 
Na temelju dlanka 21. Statuta OpĆe bolnice "Dr. Tomislav Bardek" Koprivnica, Ravnatelj Opće bolnice "Dr. Tomislav Bardek" Koprivnica raspisuje
 
NATJEČAJ

Obavijest o rezultatima javnog natječaja za zapošljavanje pripravnika-zdravstvenih radnika putem mjere pripravništvo u Opću bolnicu „Dr.Tomislav Bardek „ Koprivnica (objavljen u Narodnim novinama br.42/21 od 21.04.2021.g)

KLASA: 112-01/21-01/11

UR.BROJ: 2137-15-26-21-43

U Koprivnici, 24. 5. 2021.g.     

Predmet: Obavijest o rezultatima javnog natječaja za zapošljavanje pripravnika-zdravstvenih radnika putem mjere pripravništvo u Opću bolnicu „Dr.Tomislav Bardek „ Koprivnica (objavljen u Narodnim novinama br.42/21 od 21.04.2021.g., Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na Internet stranici Opće bolnice “Dr.Tomislav Bardek“ Koprivnica)                         

Temeljem javnog natječaja za zapošljavanje pripravnika-zdravstvenih radnika putem mjere pripravništvo u Opću bolnicu „Dr.Tomislav Bardek „ Koprivnica objavljenog u Narodnim novinama br.42/21 od 21.04.2021.g., Hrvatskom 

POZIV NA INTERVJU -fizioterapija

KLASA:132-01/21-01/1

UR.BROJ:2137-15-26-21-48

U Koprivnici, 19.5.2021.

OBAVIJEST

Temeljem Natječaja  za zapošljavanje na određeno vrijeme pripravnika –zdravstvenih radnika (NN42/2021 od 21.4.2021.g) putem mjere pripravništvo u Opću bolnicu „Dr Tomislav Bardek“ Koprivnica obavještavamo kandidate o vremenu održavanja razgovora s kandidatima- intervjua

Pozivaju se dana 21.5.2021 

Stranice

Subscribe to Novosti