Novosti

Obavijest o rezultatima javnog natječaja za zapošljavanje pripravnika-zdravstvenih radnika putem mjere pripravništvo u Opću bolnicu „Dr.Tomislav Bardek „ Koprivnica (objavljen u Narodnim novinama br.26/21 od 12.03.2021.g)

KLASA: 112-01/21-01/8

UR.BROJ: 2137-15-26-21-146

U Koprivnici, 16. 4. 2021.g.      

Predmet: Obavijest o rezultatima javnog natječaja za zapošljavanje pripravnika-zdravstvenih radnika putem mjere pripravništvo u Opću bolnicu „Dr.Tomislav Bardek „ Koprivnica (objavljen u Narodnim novinama br.26/21 od 12.03.2021.g., Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na Internet stranici Opće bolnice “Dr.Tomislav Bardek“ Koprivnica)                                                                                                                                                                                                           

Temeljem javnog natječaja 

POZIV NA RAZGOVOR S KANDIDATIMA - FIZIOTERAPIJA

KLASA:132-01/21-01/8

UR.BROJ:2137-15-26-21-131

U Koprivnici, 9.4.2021.

OBAVIJEST

 

Temeljem Natječaja  za zapošljavanje na određeno vrijeme pripravnika –zdravstvenih radnika (NN26 /2021 od 12.3.2021.g) putem mjere pripravništvo u Opću bolnicu „Dr Tomislav Bardek“ Koprivnica obavještavamo kandidate o vremenu održavanja razgovora s kandidatima- intervjua

 

Pozivaju se dana

Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljen u Narodnim novinama br.26/2021 od 12.3.2021.g.)

KLASA: 112-01/21-01/6

UR.BROJ: 2137-15-26-21-13

U Koprivnici, 7.4. 2021.g.      

Predmet: Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljen u Narodnim novinama br.26/2021 od 12.3.2021.g., Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na Internet stranici Opće bolnice “Dr.Tomislav Bardek“ Koprivnica)                                                                                                                                                                                                                                                    

Temeljem javnog natječaja objavljenog

PROMJENA TERMINA ODRŽAVANJA INTERVJUA za pripravnike -stručne prvostupnike radne terapije

Zbog epidemiološke situacije došlo je do promjene  održavanja intevjua za pripravnike -stručne prvostupnike radne terapije pa se isti pozivaju  dana 8.4.2021 . godine (četvrtak)  u  8,00 sati u Edukacijski centar Bolnice, 1 kat Bolnice. 

Stranice

Subscribe to Novosti