UGRAĐEN PRVI PEJSMEJKER U KOPRIVNIČKOJ BOLNICI

U koprivničkoj Općoj bolnici „Dr. Tomislav Bardek“  dana 08. 06. 2011. obavljena je prva operacija ugradnje trajnog elektrostimulatora srca – znanog pod imenom „ pace maker“ (pejsmejker).  Riječ  je o uređaju koji je neophodan u liječenju poremećaja srčanog ritma kad pacijentu ne pomažu lijekovi i nema drugog načina liječenja, a u nekim stanjima spašava život.

Ravnateljica bolnice dr. Gordana Slavetić ocijenila je ovaj događaj velikim iskorakom za koprivničku bolnicu ali i za ovdašnje bolesnike  jer više za tu uslugu neće morati odlaziti u zagrebačke klinike. Koprivnička je bolnica prva u regiji koja u kategoriji općih bolnica obavlja ovakve zahvate, za koje su pacijenti dosad odlazili isključivo u specijalizirane klinike i veće bolnice, istakla je ravnateljica Slavetić čestitavši koprivničkim kardiolozima – voditelju kardiološkog odjela dr. Krešimiru Šutalu, te posebno mladom specijalistu, a uskoro i subspecijalistu dr. Eugenu Fucaku koji je nakon edukacije obavio prvu koprivničku ugradnju pace makera u srce pacijenta ovdašnje bolnice.