Edukacija osoblja o akreditacijskim bolničkim standardima u Općoj bolnici

U Općoj bolnici "Dr T. Bardek" u Koprivnici održan je 01. i 02. rujna 2011. godine "Tečaj o akreditacijskim standardima i akreditacijskom postupku za bolničke zdravstvene ustanove" prema planu i programu Agencije za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu.

Predavanja su bila pripremljena prema Pravilniku o akreditacijskim standardima bolničke zdravstvene ustanove (NN 31/11), te Pravilniku o standardima kvalitete zdravstvene zaštite i ačinu njihove primjene (NN 79/11). Voditelji tečaja bili su: prof.dr.sc. Dubravka Čvoriščec, prof dr.sc. Kata Šakić i dr. med. Gordana Slavetić.

 


Tijekom  predavanja, te interaktivnog sudjelovanja u raspravi o pojedinim standardima, kao i dobivenim odgovorima na pitanju što bolnica treba uspostaviti kako bi zadovoljila zahtjeve pojedinih standarda, polaznici su pripremljeni za buduće edukatore ostalim zaposlenicima u ustanovi, koja je u pripremi za akreditaciju.


Tečaj je održan u Velikoj predavaoni Edukacijskog centra Opće bolnice uz odgovarajuću tehničku podršku. Na tečaju je sudjelovalo 30 polaznika. Svi polaznici tečaja pokazali su zanimanje za pripremu bolnice za akreditaciju. Na kraju tečaja provedena je pisana provjera znanja i evaluacija tečaja.Jedinica za osiguranje i unapređenje
kvalitete zdravstvene zaštite