POZIV KANDIDATIMA NA INTERVJU

KLASA: 112-01/24-01/5

UR.BROJ:2137-84-26-24-94

U Koprivnici, 28.6.2024.g.

OBAVIJEST

 

Temeljem Natječaja za zapošljavanje na  neodređeno i određeno vrijeme, od  17.lipnja 2024.g. godine obavještavamo  navedene kandidate o mjestu i vremenu održavanja intervjua

 

Poziva se dana  2.7.2024 . godine (utorak)  u 7,15  sati u dvoranu Edukacijskog centra bolnice, 1 kat. na  intervju  kandidat za radno mjesto kuhara/ice na neodređeno

vrijeme:

1.

Lazar Marija

 

 

Poziva se dana  2.7.2024 . godine (utorak)  u 7,30  sati u dvoranu Edukacijskog centra bolnice, 1 kat. na  intervju  kandidat za radno mjesto zdravstveno-laboratorijskog tehničara/ke na neodređeno  vrijeme:

1.

Dergez Goran

 

 

Pozivaju se dana  2.7.2024 . godine (utorak)  u 7,45  sati u dvoranu Edukacijskog centra bolnice, 1 kat. na  intervju  kandidati za radno mjesto kliničkog psihologa/psihologa na određeno vrijeme:

1.

Gavranović Petra

2.

Lovro Sever

Pozivaju se dana  2.7.2024 . godine (utorak)  u 8,15  sati u dvoranu Edukacijskog centra bolnice, 1 kat. na  intervju  kandidati za radno mjesto radnik/radnica spremačica na neodređeno vrijeme:

1.

Booz Gordana

2.

Blažotić Sanja

3.

Kristić Mihaela

4.

Kopač Andrijana

5.

Kovačić Vesna

6.

Lazar Marija

7.

Mihalić Anita

8.

Paviša Damir

Pozivaju se dana  2.7.2024 . godine (utorak)  u  9,00  sati u dvoranu Edukacijskog centra bolnice, 1 kat. na  intervju  kandidati za radno mjesto medicinske sestre/tehničara na  neodređeno i  određeno  vrijeme:

1.

Ciganek Lucija

2.

Dukarić Renato

3.

Dukić Bojana

4.

Filipović Petra

5.

Panić Nikolina

6.

Pintera Mia

7.

Saboliček Franka Eva

8.

Šimeg Maja

9.

Vrbanić Mirta

Pozivaju se dana  2.7.2024 . godine (utorak)  u 10,00  sati u dvoranu Edukacijskog centra bolnice, 1 kat. na  intervju kandidati za radno mjesto  farmaceutskog tehničara/ke na neodređeno  vrijeme:

1.

Balaić Ivana

2.

Bedenik Marija-Paula

3.

Klančar Alen

4.

Macan Martina

5.

Majić Zdravko

6.

Markešić Denis

7.

Mihoci Jasika Manuela

8.

Mikloš Dora

9.

Petrušić Ivana

10.

Prilika Lara

11.

Rudak Ivana

12.

Šimeg Anita

13.

Tober Larisa

14.

Vencl Natalija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozivaju se dana  2.7.2024 . godine (utorak)  u 11,00  sati u dvoranu Edukacijskog centra bolnice, 1 kat. na  intervju kandidati za radno mjesto  referenta na informacijama na neodređeno  vrijeme:

1.

Barković Glorija

2.

Borščak Suzana

3.

Bukvić Ester

4.

Dolenec Emina

5.

Gal Silvija

6.

Gašparić Maja

7.

Grgić Lovreković Dragica

8.

Ištvanović Martina

9.

Jambreuš Andreja

10.

Katalenić Marinela

11.

Kautero Goranka

12.

Kovač Predragović Mateja

13.

Mađerić Marija

14.

Makvić Lucija

15.

Marjanović Nevenka

16.

Mihoković Domagoj

17.

Posavec Ivana

18.

Sambol Hana

19.

Sinjeri Josip

20.

Stanešić Brigita

21.

Šimčić Mirjana

22.

Šimunčić Matija

23.

Virag Bojana

24.

Vukmirić Albina

25.

Zlatović Leon

26.

Živko Iva

S poštovanjem,

                                                               Odsjek za pravne i kadrovske poslove