OBAVIJEST O REZULTATIMA JAVNOG NATJEČAJA ZA PRIJAM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME KORISNIKA MIROVINE DO POLOVICE PUNOG RADNOG VREMENA 21.12.2023.

KLASA: 112-01/23-01/10

UR.BROJ: 2137-84-01-23-9

U Koprivnici, 21. 12. 2023.g.

  

Predmet: Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos na određeno vrijeme korisnika mirovine do polovice punog radnog vremena (objavljen 27.11.2023.g., na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na Internet stranici Opće bolnice “Dr.Tomislav Bardek“ Koprivnica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

        Temeljem javnog natječaja za prijam u radni odnos na određeno vrijeme korisnika mirovine do polovice punog radnog vremena (objavljen 27.11.2023.g., na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na Internet stranici Opće bolnice “Dr.Tomislav Bardek“ Koprivnica) odabiru se  Dragica Kramarić na radno mjesto doktora medicine spec.interne medicine, subspec.kardiologije, Smiljka Behin na radno mjesto doktora medicine spec.ginekologije i opstetricije, subspec.uroginekologije, Katarina Plavec-Pavlek na radno mjesto doktora medicine spec.ginekologije i opstetricije, subspec.fetalne medicine i opstetricije, Marija Sačer na radno mjesto doktora medicine spec.kliničke citologije, Vesnica Mađarić na radno mjesto doktora medicine spec.infektologije, Roman Poje na radno mjesto doktora medicine spec.neurologije, subspec.neuromuskularnih bolesti i Walter-Louis Brlečić na radno mjesto doktora medicine spec.fizikalne medicine i rehabilitacije.

Uvid u materijale postupka možete izvršiti svakog radnog dana u Odsjeku za pravne i  kadrovske poslove Opće bolnice "Dr Tomislav Bardek" Koprivnica.

Svim kandidatima prijavljenim na javni natječaj zahvaljujemo na iskazanom interesu za radom u našoj Bolnici.

 

S poštovanjem,

                                                                             Ravnatelj:

                                               Mato Devčić, dr.med.specijalist anesteziologije,

                                                    reanimatologije i intenzivnog liječenja,

                                                           subspecijalist intenzivne medicine

                                                                                     v.r.