OBAVIJEST O ODABIRU PRIPRAVNIKA

KLASA: 112-06/24-01/12

UR.BROJ: 2137-84-01-24-66

U Koprivnici, 12. 6. 2024.g.

   

Predmet: Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam pripravnika na određeno vrijeme korištenjem potpora za zapošljavanje putem  Hrvatskog zavoda za zapošljavanje objavljenog  13.5.2024.g. u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na Internet stranici Opće bolnice “Dr.Tomislav Bardek“ Koprivnica                                                                                                                                                                                                                                            

Temeljem javnog natječaja za prijam pripravnika na određeno vrijeme korištenjem potpora za zapošljavanje putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje objavljenog 13.5.2024.g. u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na Internet stranici Opće bolnice „Dr.Tomislav Bardek“ Koprivnica  odabiru se  Analis Grahovac, Dominik Tomić, Luka Hlevnjak, Petra Puž Goričanec, Ana Manolić i Eva Marđetko za radno mjesto prvostupnika/ice fizioterapije- pripravnik/ce, Lana Habjanec za radno mjesto prvostupnika/ice radne terapije – pripravnice te Luka Petričević i Nino Mirić na  radno mjesto fizioterapeutskog tehničara- pripravnika.

Uvid u materijale postupka možete izvršiti svakog radnog dana u Odsjeku za pravne i  kadrovske poslove Opće bolnice "Dr Tomislav Bardek" Koprivnica.

 

Svim kandidatima prijavljenim na javni natječaj zahvaljujemo na iskazanom interesu za radom u našoj Bolnici.

 

S poštovanjem,

 

                                                                             Ravnatelj:

                                                     Mato Devčić, dr.med.specijalist anesteziologije,

                                                            reanimatologije i intenzivnog liječenja

                                                               subspecijalist intenzivne medicine

                                                                                      v.r.