OBAVIJEST O ODABIRU KANDIDATA PO NATJEČAJU OD 27.11.23. II

 

KLASA: 112-01/23-01/09

UR.BROJ: 2137-84-26-23-25

U Koprivnici, 28.12. 2023.g.

       

Predmet: Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos objavljen 27.studenog 2023.g.,  u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na Internet stranici Opće bolnice  “Dr.Tomislav Bardek“  Koprivnica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Temeljem javnog natječaja objavljenog 27.studenog 2023.g., u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na Internet stranici Opće bolnice “Dr.Tomislav Bardek“ Koprivnica  za radno mjesto prvostupnika/ice radne terapije na neodređeno vrijeme uz probni rad od 3 mjeseca  odabrana je  Sara Jurenec Rašan

Uvid u materijale postupka možete izvršiti svakog radnog dan u Odsjeku za pravne i  kadrovske poslove Opće bolnice "Dr Tomislav Bardek" Koprivnica.

Izabrani kandidat dužan se javiti u Odsjek za pravne i kadrovske poslove radi daljnjeg postupanja u vezi početka radnog odnosa.

 

S poštovanjem,

                                                                             Ravnatelj:

                                                  Mato Devčić, dr.med.specijalist anesteziologije,

                                                         reanimatologije i intenzivnog liječenja,

                                                             subspecijalist intenzivne medicine

                                                                                     v.r.