OBAVIJEST O ODABIRU KANDIDATA PO NATJEČAJU OD 17 6 2024.

KLASA: 112-01/24-01/05

UR.BROJ: 2137-84-26-24-95

U Koprivnici, 4.7. 2024.g.

       

Predmet: Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos objavljen 17.lipnja 2024.g.,  u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na Internet stranici Opće bolnice  “Dr.Tomislav Bardek“  Koprivnica                                                                                                                                                                                                                                                                     

Temeljem javnog natječaja objavljenog 17.lipnja 2024.g., u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na Internet stranici Opće bolnice “Dr.Tomislav Bardek“ Koprivnica za radno mjesto medicinske sestre/tehničara na neodređeno vrijeme uz probni rad od 2 mjeseca izabrani su Renato Dukarć, Bojana Dukić, Petra Filipović, Nikolina Panić, Mia Pintera, Franka Eva Saboliček i Maja Šimeg, za radno mjesto medicinske sestre na određeno vrijeme izabrane su Lucija Ciganek i Mirta Vrbanić, za radno mjesto zdravstveno laboratorijskog tehničara na neodređeno vrijeme uz probni rad od 2 mjeseca Goran Dergez, za radno mjesto farmaceutskog tehničara na neodređeno vrijeme uz probni rad od 2 mjeseca Anita Šimeg, za radno mjesto kuhara na neodređeno vrijeme uz probni rad od 2 mjeseca Marija Lazar, za radno mjesto kliničkog psihologa/psihologa na određeno vrijeme Lovro Sever, za radno mjesto referenta na informacijama na neodređeno vrijeme uz probni rad od 2 mjeseca Mirjana Šimčić te za radno mjesto radnice spremačice na neodređeno vrijeme uz probni rad od 1 mjesec Sanja Blažotić i Vesna Kovačić.

Uvid u materijale postupka možete izvršiti svakog radnog dan u Odsjeku za pravne i  kadrovske poslove Opće bolnice "Dr Tomislav Bardek" Koprivnica.

Izabrani kandidat dužan se javiti u Odsjek za pravne i kadrovske poslove radi daljnjeg postupanja u vezi početka radnog odnosa.

                                                       

           S poštovanjem, 

                                                                                        Ravnatelj:

                                                  Mato Devčić, dr.med.specijalist anesteziologije,

                                                         reanimatologije i intenzivnog liječenja,

                                                             subspecijalist intenzivne medicine

                                                                                      v.r.