Dobrodošli na web od OB „Dr. Tomislav Bardek“, Koprivnica!

Poštovani,

svrha ovih stranica je postojanje još jednog komunikacijskog kanala prema svima Vama kako bi bili što bolje informirani o radu bolnice.
Želimo Vam puno zdravlja, ugodan boravak na našem web-u i da pronađete mnogo korisnih informacija.

Odluka o izboru specijalizanta

        OPĆA BOLNICA

«DR. TOMISLAV BARDEK»

        K O P R I V N I C A

Klasa: 131-02/19-01/1.35

Urbroj: 2137-15-01-19-04

U Koprivnici, 29. 7. 2019. godine

 

Temeljem članka 21.  Statuta Opće bolnice «Dr Tomislav Bardek» Koprivnica, te na temelju članka 85.Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN100/18)  u svezi sa člankom 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN 83/15), i provedenog natječaja, ravnatelj Opće bolnice «Dr Tomislav Bardek» Koprivnica donosi slijedeće:

 

       O D L U K U

 

POZIV NA INTERVJU temeljem Natječaja za zapošljavanje na određeno i neodređeno vrijeme, NN 63 /2019. od 28. lipnja 2019. godine

KLASA: 112-01/19-01/11

UR.BROJ:2137-15-26-19-70

U Koprivnici, 25.7.2019.

OBAVIJEST

Temeljem Natječaja za zapošljavanje na  određeno i neodređeno vrijeme, NN 63 /2019. od  28. lipnja 2019. godine obavještavamo  navedene kandidate o mjestu i vremenu održavanja –intervjua

Pozivaju se dana   29.7.2019 . godine (ponedjeljak )  

Lista pristupnika za specijalizaciju - srpanj, 2017.

Klasa: 131-02/19-01/1.34

Broj: 2137-15-01-19-04

U Koprivnici, 23.7.2019. godine      

 

Lista pristupnika

 

Temeljem članka 5. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN br.83/15),

Predmet: Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljen u Narodnim novinama br.63/2019 od 28.6.2019.g)

KLASA: 112-01/19-01/11

UR.BROJ: 2137-15-26-19-66

U Koprivnici, 19.7. 2019.g.

      

Predmet: Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljen u Narodnim novinama br.63/2019 od 28.6.2019.g., Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na Internet stranici Opće bolnice “Dr.Tomislav Bardek“ Koprivnica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Temeljem javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama br.63/2019 od 28.6.2019.g., Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na 

OBAVIJEST temeljem Natječaja za zapošljavanje na određeno i neodređeno vrijeme, NN 63 /2019. od 28. lipnja 2019. godine

KLASA: 112-01/19-01/11

UR.BROJ:2137-15-26-19-63

U Koprivnici, 18.7.2019.

OBAVIJEST

Temeljem Natječaja za zapošljavanje na  određeno i neodređeno vrijeme, NN 63 /2019. od  28. lipnja 2019. godine obavještavamo  navedene kandidate o mjestu i vremenu održavanja –intervjua

Pozivaju se dana   

OBAVIJEST temeljem Natječaja za zapošljavanje na neodređeno i određeno vrijeme, NN 63 /2019. od 28. lipnja 2019. godine

KLASA: 112-01/19-01/11

UR.BROJ:2137-15-26-19-65

U Koprivnici, 18.7.2019.

OBAVIJEST

 

Temeljem Natječaja za zapošljavanje na  neodređeno i određeno vrijeme, NN 63 /2019. od  28. lipnja  2019. godine obavještavamo  navedene kandidate o mjestu i vremenu održavanja  provjere znanja, sposobnosti i vještina, te intervjua

Pozivaju se dana  

Stranice

Subscribe to Feed naslovnice