Dobrodošli na web od OB „Dr. Tomislav Bardek“, Koprivnica!

Poštovani,

svrha ovih stranica je postojanje još jednog komunikacijskog kanala prema svima Vama kako bi bili što bolje informirani o radu bolnice.
Želimo Vam puno zdravlja, ugodan boravak na našem web-u i da pronađete mnogo korisnih informacija.

Poziv na pismeno testiranje i razgovor za posao - prvostupnice sestrinstva

KLASA: 112-02/17-01/4

UR.BROJ:2137-16-26-17-60

U Koprivnici, 15.2.2017.

 

 

OBAVIJEST

 

Pozivaju se slijedeći kandidati:

Poziv na razgovor za posao - logoped

KLASA: 112-03/17-01/4

UR.BROJ:2137-16-26-17-59

U Koprivnici, 15.2.2017.

 

 

OBAVIJEST

 

Pozivaju se slijedeći kandidati

JAVNI POZIV za prijam radnika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa Općoj bolnici „Dr Tomislav Bardek“ Koprivnica

OPĆA BOLNICA „DR TOMISLAV BARDEK“

KOPRIVNICA

Klasa:131-01/17-01/2

Urbroj:2137-15-01-17-1

U Koprivnici, 31.01.2017.godine

  

            Na temelju članka 59. Zakona o radu (NN broj 93/2014) te sukladno Zakonu o poticanju zapošljavanja („Narodne novine“ broj 57/12 i 120/12)  , na temelju  članka 45. Pravilnika o radu, Odluke Upravnog vijeća  Opće bolnice „Dr Tomislav Bardek“ Koprivnica Klasa:030-02/16-01/242, Urbroj:2137-15-01-16-01, od 20.12.2016 godine,  Opća bolnica „Dr Tomislav Bardek“ Koprivnica objavljuje:

 JAVNI POZIV

 Za prijam radnika na stručno osposobljavanje za rad  bez zasnivanja radnog odnosa u

Općoj bolnici „Dr Tomislav Bardek“ Koprivnica 

 

Osobe se primaju na stručno osposobljavanje  za sljedeća radna mjesta:

 

OBAVIJEST O NATJEČAJU ZA ZAPOŠLJAVANJE - siječanj 2017.

OPĆA BOLNICA

“DR TOMISLAV BARDEK”

      K O P R I V N I C A

Odjel za opće, pravne i kadrovske poslove

KLASA: 112-03/17-01-4

UR.BROJ:2137-15-26-1

U Koprivnici, 20.01.2017.g.

                                                

OBAVIJEST O NATJEČAJU ZA ZAPOŠLJAVANJE

 

         Na temelju članka 21.  Statuta Opće bolnice "Dr Tomislav Bardek" Koprivnica, Ravnatelj Opće bolnice "Dr Tomislav Bardek" Koprivnica raspisuje

 

NATJEČAJ

 

 

Predmet: Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos - radno mjesto pomoćnog radnika

KLASA: 112-02/17-01/1

UR.BROJ: 2137-15-26-17-40

U Koprivnici,26.1.2017. 

 

Predmet: Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljen u Narodnim novinama br.2/2017 od 4.1.2017.g., Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na Internet stranici Opće bolnice“Dr.Tomislav Bardek“ Koprivnica                                                                                                                                                                                                                                   

                  Opća bolnica „Dr.Tomislav Bardek“ Koprivnica  obavještava kandidate 

Stranice

Subscribe to Feed naslovnice