Dobrodošli na web od OB „Dr. Tomislav Bardek“, Koprivnica!

  Poštovani,

svrha ovih stranica je postojanje još jednog komunikacijskog kanala prema svima Vama kako bi bili što bolje informirani o radu bolnice.
Želimo Vam puno zdravlja, ugodan boravak na našem web-u i da pronađete mnogo korisnih informacija         

                                                          

                                                                           

<Ctrl +> Povećavanje          <Ctrl ->  Smanjivanje

Koprivnička bolnica nabavila je novi CT uređaj najnovije generacije

Vrijednost nabave uređaja i uređenje prostora za MSCT uređaj te dijela radiologije iznosi 5.700.000 kuna.

 

Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Opće bolnice „Dr Tomislav Bardek“ Koprivnica

Na temelju čl. 40. i 41. Zakona o ustanovama (Narodne Novine 76/93,29/97,47/99, 35/08 127/19), članka 85. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Narodne Novine 100/18 i 125/19) i članka 13., 22. i 23. Statuta Opće bolnice „Dr Tomislav Bardek“ Koprivnica i Odluke Klasa: 013-01/20-01/20 Urbroj: 2137-15-01-20-1 od 27.05.2020. godine Upravno vijeće Opće bolnice „Dr Tomislav Bardek“ Koprivnica raspisuje

Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Opće bolnice „Dr Tomislav Bardek“ Koprivnica

Kandidat za ravnatelja/icu Opće bolnice „Dr Tomislav Bardek“ Koprivnica (u daljnjem tekstu: Bolnice) mora udovoljavati sljedećim 

Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljen u Narodnim novinama br.56/2020 od 13.05.2020.g

KLASA: 112-01/20-01/3

UR.BROJ: 2137-15-26-20-4

U Koprivnici, 28.5. 2020.g.

 Predmet: Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljen u Narodnim novinama br.56/2020 od 13.05.2020.g., Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na Internet stranici Opće bolnice “Dr.Tomislav Bardek“ Koprivnica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Temeljem javnog 

OBILJEŽEN MEĐUNARODNI DAN SESTRINSTVA 12. SVIBNJA

U OB "Dr. Tomislav Bardek" Koprivnica obilježen Međunarodni dan sestrinstva, 12. svibnja.

 

Stranice

Subscribe to Feed naslovnice