Dobrodošli na web od OB „Dr. Tomislav Bardek“, Koprivnica!

Poštovani,

svrha ovih stranica je postojanje još jednog komunikacijskog kanala prema svima Vama kako bi bili što bolje informirani o radu bolnice.
Želimo Vam puno zdravlja, ugodan boravak na našem web-u i da pronađete mnogo korisnih informacija.

POZIV NA INTERVJU temeljem Natječaja za zapošljavanje na neodređeno i određeno vrijeme, NN 97 /2019. od 11.listopada 2019. godine

KLASA: 112-01/19-01/14

UR.BROJ:2137-15-26-19-40

U Koprivnici, 24.10.2019.

                                                         OBAVIJEST

 

Temeljem Natječaja za zapošljavanje na  neodređeno i određeno vrijeme, NN 97 /2019. od  11.listopada  2019. godine obavještavamo  navedene kandidate o mjestu i vremenu održavanja intervjua.

Pozivaju se dana 

OBAVIJEST temeljem Natječaja za zapošljavanje na određeno i neodređeno vrijeme, NN 97 /2019. od 11. listopada 2019. godine

KLASA: 112-01/19-01/14

UR.BROJ:2137-15-26-19-39

U Koprivnici, 23.10.2019.

                                                          OBAVIJEST

 

Temeljem Natječaja za zapošljavanje na određeno i neodređeno vrijeme, NN 97 /2019. od  11. listopada 2019. godine obavještavamo  navedene kandidate o mjestu i vremenu održavanja pisane provjere znanja – testiranja

 

Pozivaju se dana  

NATJEČAJ za zapošljavanje na određeno vrijeme pripravnika-zdravstvenih radnika putem mjere pripravništvo u Opću bolnicu“Dr.Tomislav Bardek“ Koprivnica za sljedeća zvanja

OPĆA BOLNICA „DR TOMISLAV BARDEK“

KOPRIVNICA

Klasa:132-01/19-01/15

Urbroj:2137-15-01-19-01

U Koprivnici, 15.10.2019.godine

Na temelju članka 21. Statuta Opća bolnice „Dr.Tomislav Bardek „ Koprivnica  i odobrenog Plana prijma pripravnika, dostavljenog od Ministarstva zdravstva, KLASA:023-03/19-01/99, URBROJ: 534-01/8-19-14 od 18. travnja 2019. godine, ravnatelj raspisuje

                                                                            NATJEČAJ

 

za zapošljavanje na određeno vrijeme pripravnika-zdravstvenih radnika putem mjere pripravništvo u Opću bolnicu“Dr.Tomislav Bardek“ Koprivnica za sljedeća zvanja:

1. stručni

Edukacijski tečaj III. kategorije „ Menadžment boli kod vulnerabilne populacije“

Edukacijski tečaj III. kategorije

„ Menadžment boli kod vulnerabilne populacije“

 

U organizaciji Opće bolnice „ Dr.Tomislav Bardek“ Koprivnica i Hrvatskog društva anestezije, reanimacije, intenzivne skrbi i transfuzije, 17. listopada 2019. godine održan je u Edukacijskom centru naše ustanove 1. Edukacijski tečaj III kategorije „ Menadžment boli kod vulnerabilne populacije“.

Dana 17. listopada obilježava 

OBAVIJEST O NATJEČAJU ZA ZAPOŠLJAVANJE - listopad, 2019.

      OPĆA BOLNICA

“DR. TOMISLAV BARDEK”

      K O P R I V N I C A

Odjel općih, pravnih i kadrovskih poslove

KLASA: 112-01/19-01/14

UR.BROJ:2137-15-26-19-01

U Koprivnici, 4.10.2019.g.   

 

OBAVIJEST O NATJEČAJU ZA ZAPOŠLJAVANJE

         Na temelju članka 21.  Statuta Opće bolnice "Dr. Tomislav Bardek" Koprivnica, Ravnatelj Opće bolnice "Dr. Tomislav Bardek" Koprivnica raspisuje

                                                                   NATJEČAJ

Stranice

Subscribe to Feed naslovnice