Dobrodošli na web od OB „Dr. Tomislav Bardek“, Koprivnica!

  Poštovani,

svrha ovih stranica je postojanje još jednog komunikacijskog kanala prema svima Vama kako bi bili što bolje informirani o radu bolnice.
Želimo Vam puno zdravlja, ugodan boravak na našem web-u i da pronađete mnogo korisnih informacija         

                                                          

                                                                           

<Ctrl +> Povećavanje          <Ctrl ->  Smanjivanje

LISTA PRISTUPNIKA ZA SPECIJALIZACIJU

Klasa: 131-02/20-01/1.49

Broj: 2137-15-01-20-39

U Koprivnici, 10.11.2020. godine    

 

Lista pristupnika

 

Temeljem članka 5. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN br.83/15),objavljuje se lista pristupnika s istaknutim bodovima, a koje je  izvršeno  prema pojedinom mjerilu iz članka 3. istog Pravilnika za svaku pojedinu  specijalizaciju,   kako slijedi:

 

                                                                                                                                 Bodovi

OBAVIJESTI O NATJEČAJU ZA ZAPOŠLJAVANJE - SVIBANJ 2019.studeni, 2020.

      OPĆA BOLNICA

“DR. TOMISLAV BARDEK”

 K O P R I V N I C A

Odjel općih, pravnih i kadrovskih poslove

KLASA: 112-01/20-01/6

UR.BROJ:2137-15-26-20-01

U Koprivnici, 3.11.2020.g.   

 

                                    OBAVIJEST O NATJEČAJU ZA ZAPOŠLJAVANJE

         Na temelju članka 21.  Statuta Opće bolnice "Dr. Tomislav Bardek" Koprivnica, Ravnatelj Opće bolnice "Dr. Tomislav Bardek" Koprivnica raspisuje

 

                                                           NATJEČAJ

 

 

Medicinska sestra/tehničar 

Informacije za fizikalne i reumatološke pacijente

Informacije o fizikalnoj terapiji možete dobiti na broj telefona 048 251 233 od 11 do 14 sati.

Funkcioniranje bolničkog sustava po posebnom prilagođenom režimu jesen-zima 2020-2021.

 

Poštovani, 

sukladno naputku Ministra zdravstva o funkcioniranju bolničkog zdravstvenog sustava po prilagođenom režimu jesen-zima 2020/2021. 

OBAVIJEST O NATJEČAJU ZA ZAPOŠLJAVANJE - listopad, 2020.

      OPĆA BOLNICA

“DR. TOMISLAV BARDEK”

      K O P R I V N I C A

Odjel općih, pravnih i kadrovskih poslove

KLASA: 112-01/20-01/5

UR.BROJ:2137-15-26-20-01

U Koprivnici, 22.10.2020.g. 

 

OBAVIJEST O NATJEČAJU ZA ZAPOŠLJAVANJE

         Na temelju članka 21.  Statuta Opće bolnice "Dr. Tomislav Bardek" Koprivnica, Ravnatelj Opće bolnice "Dr. Tomislav Bardek" Koprivnca

                                                                                  NATJEČAJ

Stranice

Subscribe to Feed naslovnice