Dobrodošli na web od OB „Dr. Tomislav Bardek“, Koprivnica!

  Poštovani,

svrha ovih stranica je postojanje još jednog komunikacijskog kanala prema svima Vama kako bi bili što bolje informirani o radu bolnice.
Želimo Vam puno zdravlja, ugodan boravak na našem web-u i da pronađete mnogo korisnih informacija         

                                                          

                                                                           

<Ctrl +> Povećavanje          <Ctrl ->  Smanjivanje

Lista pristupnika za specijalizaciju

Klasa: 131-02/21-01/1.1

Broj: 2137-15-01-21-5

U Koprivnici, 27.1.2021. godine        

 

Lista pristupnika

 

Temeljem članka 5. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN br.83/15),objavljuje se lista pristupnika s istaknutim bodovima, a koje je  izvršeno  prema pojedinom mjerilu iz članka 3. istog Pravilnika za svaku pojedinu  specijalizaciju,   kako slijedi:

OBAVIJEST O NATJEČAJU ZA ZAPOŠLJAVANJE - siječanj, 2021.

 OPĆA BOLNICA

“DR. TOMISLAV BARDEK”

 K O P R I V N I C A

Odjel općih, pravnih i kadrovskih poslove

KLASA: 112-01/20-01/1

UR.BROJ:2137-15-26-20-01

U Koprivnici, 05.01.2021.g. 

 

OBAVIJEST O NATJEČAJU ZA ZAPOŠLJAVANJE

 

         Na temelju članka 21.  Statuta Opće bolnice "Dr. Tomislav Bardek" Koprivnica, Ravnatelj Opće bolnice "Dr. Tomislav Bardek" Koprivnica raspisuje

 

                                                           NATJEČAJ

NATJEČAJ za izbor kandidata i prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme za specijalističko usavršavanje

OPĆA BOLNICA

''DR. TOMISLAV BARDEK''

KOPRIVNICA

KLASA: 131-02/21-01/1

URBROJ: 2137-15-01-21-01

U Koprivnici, 8.1.2021.

Na temelju članka 21. Statuta Opće bolnice »Dr. Tomislav Bardek« Koprivnica, članka 5. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (Narodne novine br. 83/15.),  usvojenog Plana specijalizacija za 2020. godinu, Ravnatelj Opće bolnice »Dr. Tomislav Bardek« Koprivnica, raspisuje:

 

NATJEČAJ

za izbor kandidata i prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme za specijalističko usavršavanje:

OBAVIJEST - ORTOPEDIJA

Poštovani,

od 11. 1. 2021. ortopedske ambulante rade normalno. Pacijenti se mogu naručivati kod obiteljskog liječnika ili na centralnom naručivanju u bolnici.

 

Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljen u Narodnim novinama br.133/2020 od 02.12.2020.g)

KLASA: 112-01/20-01/7

UR.BROJ: 2137-15-26-20-40

U Koprivnici, 28.12. 2020.g.    

Predmet: Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljen u Narodnim novinama br.133/2020 od 02.12.2020.g., Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na Internet stranici Opće bolnice “Dr.Tomislav Bardek“ Koprivnica)                                                                                                                                                                                                                    

          Temeljem javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama br.133/2020 od 02.12.2020.g., Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na Internet stranici Opće bolnice “Dr.Tomislav Bardek“ Koprivnica  za radno mjesto  

OBAVIJEST ZA PACIJENTE - FIZIKALNA TERAPIJA I REUMATOLOGIJA

NARUDŽBA ZA PREGLED FIZIJATRA DR. BRLEČIĆA  - PITATI NA TELEFON 048/ 251-116 OD 15:00 DO 18:00 SATI.

Stranice

Subscribe to Feed naslovnice