Javna nabava

 

IZJAVA O SPRIJEČAVANJU SUKOBA INTERESA U PODRUČJU JAVNE NABAVE