JAVNA NABAVA

IZJAVA O SPRIJEČAVANJU SUKOBA INTERESA U PODRUČJU JAVNE NABAVE