Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje dnevnih bolnica u Općoj bolnici „Dr. Tomislav Bardek“

Naziv projekta: Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje dnevnih bolnica u Općoj bolnici „Dr. Tomislav Bardek“ u Koprivnici

Korisnik: Opća bolnica „Dr. Tomislav Bardek“ Koprivnica

Opis projekta: Ovim projektom obuhvaćena je izgradnja novog paviljona za dnevne bolnice fizikalne medicine i rehabilitacije te psihijatrije, izvođenje radova održavanja dnevne bolnice opće kirurgije, pedijatrije, otorinolaringologije, ginekologije, ortopedije, interne i neurologije, nabava opreme u dnevnim bolnicama opće kirurgije, oftalmologije, pedijatrije, fizikalne medicine i rehabilitacije te interne medicine.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta: Cilj projekta je povećanje učinkovitosti, pristupa i održivosti dnevnih bolnica uz istovremeno smanjenje prijema na akutne bolničke odjele za najmanje 10%, uz osiguranje institucionalne i financijske održivosti Bolnice u dugom roku.

Ukupna vrijednost projekta: 35.860.612,13 kuna

EU sufinanciranje projekta: 29.750.508,72 kuna

Razdoblje provedbe projekta: 01.02.2017. godine do 01.05.2020. godine

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija.

Kontakt osoba:

dr.sc. Biljana Marković, dipl. oec.,
univ.mag.admin.sanit.

tel: 048/251-002

e-mail:
uprava@obkoprivnica.hr