ODJEL ZA RADIOLOGIJU

v.d. Voditelj Odjela:
Zlatko Merc, dr.med., subspec. ultrazvuka

Glavni ing.med.radiologije:
Mira Nemčić, bacc.radiol.tech.

KONTAKT

Telefon: 048/ 251-611
               
Email : radiologija@obkoprivnica.hr
Radno vrijeme odjela : 7,00 – 15,00 sati

Odjela za radiologiju ( RTG odjel ) nalazi se na 1. katu Opće bolnice dr. T. Bardek u Koprivnici .

PRILIKOM NARUDŽBE ZA CT I MR OBAVEZNO DOSTAVITI PREPORUKU
LIJEČNIKA KOJI TRAŽI PRETRAGU I VAŽEĆU UPUTNICU.

 

RENDGENSKA SNIMANJA (RTG)

Da bi ste se mogli naručiti morate imati izdanu uputnicu od strane liječnika obiteljske medicine ili liječnika specijaliste.
Načini naručivanja na Odjel radiologije:

Za snimanje LS kralješnice potrebna je priprema koju možete vidjeti (ovdje).

Prilikom naručivanja obavezno ostavite i kontakt telefon.
Ukoliko niste u mogućnosti doći na zakazanu pretragu, molimo Vas da to  javite na gore navedeni broj Odjela za radiologiju, kako bi na Vaše mjesto mogli upisati drugog pacijenta.

KOMPJUTORIZIRANA TOMOGRAFIJA (CT)

Da bi ste se mogli naručiti morate imati izdanu uputnicu od strane liječnika obiteljske medicine i preporuku od liječnika specijaliste koji traži određenu pretragu.
Svaki se pacijent stavlja na listu čekanja i u roku od 14 dana telefonski obavještava o terminu pregleda.
Upise na listu čekanja možete obaviti na slijedeći način:

Molimo Vas da za narudžbe koristite samo jedan kanal komunikacije, u suprotnom dolazi do naručivanja istih pacijenata u više različitih termina, što s druge strane produljuje listu čekanja za druge pacijente.

Prilikom dostave dokumentacije obavezno navedite kontakt telefon.

Na pretragu sa sobom ponijeti:

  • preporuku liječnika specijaliste
  • stare nalaze i CD ako su rađeni u drugoj ustanovi
  • nalaz kreatinina (ne stariji od mjesec dana)
  • obaviješteni pristanak za pretragu CT koji možete naći (ovdje).

Ukoliko niste u mogućnosti doći na zakazanu pretragu, molimo Vas da to  javite na gore navedeni broj Odjela za radiologiju ili mail radiologija@obkoprivnica.hr kako bi na Vaše mjesto mogli upisati drugog pacijenta.

MAGNETSKA REZONANCIJA (MR)

Da bi ste se mogli naručiti morate imati izdanu uputnicu od strane liječnika obiteljske medicine i preporuku od liječnika specijaliste koji traži određenu pretragu.
Svaki se pacijent stavlja na listu čekanja i nekoliko tjedana prije pregleda obavještava o planiranom  terminu.

Upise na listu čekanja možete obaviti na slijedeći način:

Molimo Vas da za narudžbe koristite samo jedan kanal komunikacije, u suprotnom dolazi do naručivanja istih pacijenata u više različitih termina, što s druge strane produljuje listu čekanja za druge pacijente.

Prilikom dostave dokumentacije obavezno navedite kontakt telefon.

Za određene pretrage potrebna je priprema koju možete vidjeti ovdje:

Na pretragu doći desetak minuta ranije i sa sobom ponijeti:

  • preporuku liječnika specijaliste
  • stare nalaze i CD ako su rađeni u drugoj ustanovi
  • nalaz kreatinina (ne stariji od mjesec dana)
  • obaviješteni pristanak za pretragu MR koji možete naći (ovdje).
     

Ukoliko niste u mogućnosti doći na zakazanu pretragu, molimo Vas da to  javite na gore navedeni broj Odjela za radiologiju ili mail radiologija@obkoprivnica.hr kako bi na Vaše mjesto mogli upisati drugog pacijenta.

ULTRAZVUK (UZV)

Da bi ste se mogli naručiti morate imati izdanu uputnicu od strane liječnika obiteljske medicine.

Naručiti se možete:

Može Vas naručiti Vaš  liječnik obiteljske medicine
Možete to učiniti sami na šalteru Odjela za radiologiju
putem maila centralno.narucivanje@obkoprivnica.hr ili radiologija@obkoprivnica.hr
Telefonom na  broj 048 251 611 (Odjel za radiologiju) od 12.00.-14.00.

Za UZV abdomena potrebna je priprema pacijenta koju možete vidjeti (ovdje).

Prilikom dostave dokumentacije obavezno navedite kontakt telefon.

Ukoliko niste u mogućnosti doći na zakazanu pretragu, molimo Vas da to  javite na gore navedeni broj Odjela za radiologiju ili mail radiologija@obkoprivnica.hr kako bi na Vaše mjesto mogli upisati drugog pacijenta.

PUNKCIJA POD KONTROLOM ULTRAZVUKA

Da bi ste se mogli naručiti morate imati izdanu uputnicu od strane liječnika obiteljske medicine i preporuku liječnika specijaliste koji traži određenu punkciju.

Naručiti se možete telefonom na broj 048 251 614 ili 048 251 615 od 13.30.-14.30.

Ukoliko niste u mogućnosti doći na zakazanu pretragu, molimo Vas da to  javite na gore navedeni broj Odjela za radiologiju ili mail radiologija@obkoprivnica.hr kako bi na Vaše mjesto mogli upisati drugog pacijenta.

MAMOGRAFIJA

Da bi ste se mogli naručiti morate imati izdanu uputnicu od strane liječnika obiteljske medicine .

Naručiti se možete:

Prilikom dostave dokumentacije obavezno navedite kontakt telefon.

Ukoliko niste u mogućnosti doći na zakazanu pretragu, molimo Vas da to  javite na gore navedeni broj Odjela za radiologiju ili mail radiologija@obkoprivnica.hr kako bi na Vaše mjesto mogli upisati drugog pacijenta.

DENZITOMETRIJA

Da bi ste se mogli naručiti morate imati izdanu uputnicu od strane liječnika obiteljske medicine.

Naručiti se možete:

Prilikom dostave dokumentacije obavezno navedite kontakt telefon.

Ukoliko niste u mogućnosti doći na zakazanu pretragu, molimo Vas da to  javite na gore navedeni broj Odjela za radiologiju ili mail radiologija@obkoprivnica.hr kako bi na Vaše mjesto mogli upisati drugog pacijenta.