OBJEDINJENI HITNI BOLNIČKI PRIJAM - OHBP

Voditelj odjela:
Dijana Osman, dr.med.,
spec.hitne medicine

Glavna sestra:
Marina Friščić, mag. med. tech.

Telefonski brojevi u djelatnosti
Trijaža  048/ 251-240
Predstojnik  048/ 251-237
Voditelj  048/ 251-246
Odjel  048/ 251-242, 048/ 251-237

Informacije za pacijente
Radno vrijeme djelatnosti : 0-24 h

Jedinica samostalne djelatnosti hitne medicine u Koprivnici implementirana je 2003.godine , u okviru pilot projekta reforme zdravstvenog sustava u Koprivničko-križevačkoj županiji.Ciljevi projekta bili su približiti uslugu hitnom pacijentu na jednom mjestu, smanjiti broj nepotrebnih hospitalizacija i smanjiti troškove liječenja.

Odjel hitne medicine je centralno mjesto u bolnici za prijem,obradu i definitivno zbrinjavanje hitnog bolesnika bez obzira na uputnu dijagnozu,nastao integracijom svih hitnih bolničkih službi na jedno mjesto.Edukacija medicinskog osoblja  bila je od presudne važnosti,te 2003.godine 5 liječnika i 5 medicinskih sestara odlazi u Australiju na edukaciju u trajanju od 4 mjeseca. Edukacija se sastojala od predavanja i praktičnog rada uz mentora u odjelima hitne medicine.

Tamo je započeto 10 novih projekata koje smo implementirali u naš odjel.Nakon povratka iz Australije započeli smo sa edukacijom medicinskog osoblja koju smo tijekom godina razvijali i unapređivali prema australskom modelu. Tijekom godina liječnici i medicinske sestre završavali su tečajeve prema europskim smjernicama i to: ALS-tečaj naprednog održavanja života,ITLS-tečaj zbrinjavanja traumatiziranog bolesnika prema američkim smjernicama,ILS-tečaj za neposredno održavanje života i tečaj trijaže u objedinjenom hitnom bolničkom prijemu.

U odjelu se provode diferencijalno-dijagnostički i terapijski postupci (Ekg, Rtg, Laboratorijske pretrage, UZV, CT...), te pregled određenog specijaliste. Nakon obrade, postavljanja definitivne dijagnoze i kraće opservacije, pacijent se otpušta na kućnu njegu, ili se hospitalizira.

Trijaža i trijažna ambulanta
Trijaža je proces kojim se u odjelu hitne medicine procjenjuju svi pacijenti te im se dodjeljuje kategorija hitnosti što ovisi o pacijentovoj glavnoj tegobi ili ozljedi. U   trijažnom procesu koristimo australo-azijsku trijažnu ljestvicu, koja ima 5 kategorija trijaže prema čemu se određuje maksimalno vrijeme čekanja na početak pregleda liječnika.

Trijažna sestra je prva osoba s kojom se pacijent susreće prilikom dolaska u  odjel hitne medicine i koja je posebno educirana za trijažu.Trijažna ambulanta služi za preglede i tretmane manjih oguljotina, ozljeda, stranih tijela oka...

Sala za reanimaciju
U slučaju zastoja disanja i srca pacijenta se smješta u salu za reanimaciju koja je opremljena svom potrebnom opremom, koja bi mogla vratiti izgubljene vitalne funkcije. To su oprema za održavanje dišnog puta i disanja, centralni dovod kisika, defibrilator, aspirator, respirator i lijekovi.

Akutna jedinica
U akutnu jedinicu ( 5 kreveta) smještaju se pacijenti kojima je potreban stalni nadzor i skrb. To su životno ugroženi pacijenti. Akutna jedinica opremljena je monitorima za praćenje vitalnih funkcija,centralnim dovodom kisika, infuzomatima, perfuzorom te kolicima za reanimaciju

Subakutna jedinica

U subakutnu jedinicu smještaju se pacijenti koji nisu životno ugroženi, koji su na promatranju za vrijeme dijagnostičko-terapijskih postupaka, te koji se zbrinjavaju od strane liječnika različitih specijalnosti , do postavljanja dijagnoze i otpusta ili primitka.

Sala za male kirurške zahvate

U operacijskoj sali se obrađuju rane, opekline, incizije, manji kirurški zahvati, te se vrše repozicije u lokalnoj i općoj anesteziji.

Izolacije za pacijente

Pedijatrijska opservacija
U pedijatrijskoj ambulanti se pregledavaju djeca koja su upućena od strane pedijatra na pregled kirurga ili pregled ostalih specijalista.

Rtg

Edukacijska dvorana
Prostor u kojem se održavaju kontinuirane edukacije za sve djelatnike Jedinice  samostalne djelatnosti hitne medicine kao i druga predavanja koja imaju za cilj poboljšanje kvalitete usluge hitnom pacijentu. Dvorana je suvremeno opremljena PC-om, dijaprojektorom, pločom te lutkama za vježbe oživljavanja. Osoblje odjela hitne medicine kontinuirano se educira iz područja trijaže, osnovnog i  naprednog održavanja života.