SLUŽBA ZA INTERNISTIČKE DJELATNOSTI

Pročelnik službe:
Igor Žabić, dr.med., subspec.nefrologije

Glavna sestra/tehničar:
Hrvoje Sabol bacc. med. tech.

 

 

 

Implantacija trajnog elektrostimulatora u OB „Dr. Tomislav Bardek“ Koprivnica

Prošli tjedan u našoj je bolnici uvedena nova metoda liječenja srčanih bolesnika. Radi se o ugradnji trajnog elektrostimulatora u bolesnika s poremećajima srčanog ritma praćenih bradikardijama. Zbog spomenute problematike, na Odjel Kardiologije u sklopu Djelatnosti za unutarnje bolesti OB "Dr. T. Bardek"  godišnje je hospitalizirano 50-ak bolesnika te smo se zbog toga  odlučili smo na uvođenje ove metode liječenja. Do sada su bolesnici uz obaveznu medicinsku pratnju premještani u neku od kliničkih bolnica što je predstavljalo značajno opterećenje za funkcioniranje ustroja odjela, ponajprije zbog neophodne pratnje medicinskih djelatnika. Iskoristivši boravak u KBC Zagreb, tijekom subspecijalističkog staža, dr. Eugen Fucak svladao je vještine ugradnje, koje je u suradnji s ostatkom inplantacijskog tima uveo u svakodnevnu praksu. S obzirom da kapaciteti naše bolnice omogućavaju više zahvata nego što je nama ovog trena potrebno nadamo se da će nas i susjedne bolnice prepoznati kao ustanovu koja može pomoći u rješavanju ove problematike.

U Koprivnici, 14.06.2011.

Eugen Fucak, dr. med., specijalist internist

 

Odjel za gastroenterologiju, hematologiju i onkologiju

Odjel za nefrologiju, endokrinologiju i dijabetologiju

Odjel hemodijalize 

Odjel za kardiologiju

Odjel  za pulmologiju i infektologiju

Dnevna bolnica za citostatsku terapiju

 

Internistička ambulanta za pružanje usluga specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite sa dijagnostikom iz područja:

  • opće interne
  • kardiologije
  • gastroenterologije
  • nefrologije
  • hematologije
  • endokrinologije 
  • dijabetologije
  • pulmologije
  • alergologije i kliničke imunologije
  • onkologije