BOLNIČKA LJEKARNA

Voditelj Bolničke ljekarne:
Darija Kuruc Poje, mag.spec.pharm

v. d. Glavni farmaceutski tehničar:
Ema Jovičić, pharm.tech.

 

 

VAŽNIJI TELEFONSKI BROJEVI :
predstojnik :  048/ 251-501
izdavanje lijekova :  048/ 251-502

RADNO VRIJEME DJELATNOSTI :
Svaki radni dan od 7,00 do 15,00 sati
Subotom, nedjeljom i praznicima  - pripravnost.

Bolnička ljekarna obavlja opskrbu bolničke zdravstvene ustanove lijekovima , medicinskim potrošnim i laboratorijskim
materijalom , te izranuje galenske i magistralne pripravke potrebne za obnavljanje bolničke djelatnosti.

OFICINA - izdavanje lijekova

 

 

 

 

 

 

ASEPTIČKI LABORATORIJ

U aseptičkom laboratoriju izrađuju se očne kapi i masti u sterilnim uvjetima.

 

 

MAGISTRALNI LABORATORIJ

U magistralnom laboratoriju izrađuju se magistralni i galenski pripravci za potrebe bolnice, a prema postupcima izrade u važećoj farmakopeji , magistralnim propisima ili odgovarajućuj literaturi.

ADMINISTRACIJA
PRAONA POSUĐA
LJEKARNIČKA SKRB OBUHVAĆA :
- racionalizaciju troškova za određene terapijske protokole
- unapređivanje farmakoterapijskih postupaka i postizanje terapijskih ciljeva
- poboljšanje učinka kliničkog liječenja