Usluga izrade studije izvedivosti s analizom troškova i koristi u svrhu projekta „Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje dnevnih bolnica u Općoj bolnici Dr. Tomislav Bardek Koprivnica