Anketa građana

Bolnička anketa

Ukoliko želite uputiti pohvale ili prigovore na ponašanje zdravstvenog osoblja prema Vama, na liječenje i njegu koja Vam se pružala na odjelu u kojem ste bili hospitalizirani, molimo Vas da za svako pitanje označite po jedan od ponuđenih odgovora koji, po Vašm miljenju, najbolje odgovara Vašem slučaju.

Vaša je anonimnost potpuno zajamčena, a podaci s ovog listića koristit će se isključivo u svrhu poboljšanja kvalitete bolničke zdravstvene zaštite i prava bolesnika.