Dobrodošli na web od OB „Dr. Tomislav Bardek“, Koprivnica!

Poštovani,

svrha ovih stranica je postojanje još jednog komunikacijskog kanala prema svima Vama kako bi bili što bolje informirani o radu bolnice.
Želimo Vam puno zdravlja, ugodan boravak na našem web-u i da pronađete mnogo korisnih informacija.

Poziv na INTERVJU temeljem Natječaja za zapošljavanje na određeno vrijeme pripravnika – zdravstvenih radnika putem mjere pripravništvo od 20. studenog 2019. godine

KLASA: 112-06/19-01/15

UR.BROJ:2137-15-26-19-23

U Koprivnici, 3.12.2019.

OBAVIJEST

Temeljem Natječaja za zapošljavanje na  određeno vrijeme pripravnika –zdravstvenih radnika putem mjere pripravništvo od  20. studenog 2019. godine obavještavamo  navedene kandidate o mjestu i vremenu održavanja intervjua

Pozivaju se dana  6.12.2019 . godine (petak)  u  8,00   sati u Upravu bolnice, 1 kat.

OBAVIJEST O NATJEČAJU ZA ZAPOŠLJAVANJE - prosinac, 2019.

 

      OPĆA BOLNICA

“DR. TOMISLAV BARDEK”

      K O P R I V N I C A

Odjel općih, pravnih i kadrovskih poslove

KLASA: 112-01/19-01/16

UR.BROJ:2137-15-26-19-01

U Koprivnici, 27.11.2019.g. 

 

OBAVIJEST O NATJEČAJU ZA ZAPOŠLJAVANJE

         Na temelju članka 21.  Statuta Opće bolnice "Dr. Tomislav Bardek" Koprivnica, Ravnatelj Opće bolnice "Dr. Tomislav Bardek" Koprivnica raspisuje

 

                                                           NATJEČAJ

NATJEČAJ za zapošljavanje na određeno vrijeme pripravnika-zdravstvenih radnika putem mjere pripravništvo u Opću bolnicu“Dr.Tomislav Bardek“ Koprivnica za sljedeća zvanja

OPĆA BOLNICA „DR TOMISLAV BARDEK“

KOPRIVNICA

Klasa:132-01/19-01/20

Urbroj:2137-15-01-19-01

U Koprivnici, 14.11.2019.godine

Na temelju članka 21. Statuta Opća bolnice „Dr.Tomislav Bardek „ Koprivnica  i odobrenog Plana prijma pripravnika, dostavljenog od Ministarstva zdravstva, KLASA:023-03/19-01/99, URBROJ: 534-01/8-19-14 od 18. travnja 2019. godine, ravnatelj raspisuje

NATJEČAJ

za zapošljavanje na određeno vrijeme pripravnika-zdravstvenih radnika putem mjere pripravništvo u Opću bolnicu“Dr.Tomislav Bardek“ Koprivnica za sljedeća zvanja:

stručni prvostupnik/ica 

Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljen u Narodnim novinama br.101/2019 od 23.10.2019.g)

KLASA: 112-01/19-01/15

UR.BROJ: 2137-15-26-19-70

U Koprivnici, 18.11. 2019.g.

       

Predmet: Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljen u Narodnim novinama br.101/2019 od 23.10.2019.g., Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na Internet stranici Opće bolnice “Dr.Tomislav Bardek“ Koprivnica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Temeljem javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama br.101/2019 od 23.10.2019.g., Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na Internet stranici Opće bolnice “Dr.Tomislav Bardek“ Koprivnica 

Stranice

Subscribe to Feed naslovnice