OBAVIJEST temeljem Natječaja za zapošljavanje na neodređeno i određeno vrijeme, NN 54 /2019. od 29. svibnja 2019. godine

KLASA: 112-01/19-01/9

UR.BROJ:2137-15-26-19-49

U Koprivnici, 10.6.2019.

OBAVIJEST

 

Temeljem Natječaja za zapošljavanje na  neodređeno i određeno vrijeme, NN 54 /2019. od  29. svibnja  2019. godine obavještavamo  navedene kandidate o mjestu i vremenu održavanja pisane provjere znanja - testiranja

Pozivaju se dana   14.6.2019 . godine (petak)  u  8,00  sati u Edukacijski centar, 1 kat. na  pisanu provjeru znanja- testiranje sljedeći kandidati za radno mjesto stručne prvostupnice sestrinstva na neodređeno i određeno vrijeme

1.

Mihaela Kosec

2.

Siniša Kragulj

3.

Valerija Sabo

4.

Valetina Kladić

5.

Dijana Vukina

6.

Martina Kolesar

7.

Petra Jakupec

VAŽNO:

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

Proces zdravstvene njege  (Gordana Fučkar)

Zdravstvena njega  3  (Broz.Budisavljević.Franković)

Zdravstvena njega kirurških bolesnika –opća ( Nada Prlić)

 

Pozivaju se dana  14.6.2019 . godine (petak)  u  9,00  sati u Edukacijski centar, 1 kat. na  pisanu provjeru znanja- testiranje sljedeći kandidati za radno mjesto  medicinske sestre  na određeno i neodređeno vrijeme:

1.

Jelena Stubičar

2.

Ana Prilika

3.

Petra Frankol

4.

Valerija Sabo

5.

Gabrijela Horvat

6.

Lea Čanaki

7.

Marija Kerečin

VAŽNO:

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

  • Zdravstvena njega  3  (Broz.Budisavljević.Franković)
  • Zdravstvena njega kirurških bolesnika –opća ( Nada Prlić)     

 

Pozivaju se dana  14.6.2019 . godine (petak)  u   9,45     sati u Edukacijski centar, 1 kat. na  pisanu provjeru znanja- testiranje sljedeći kandidati za radno mjesto kuhara/ice  na neodređeno vrijeme:

1.

Mateja Krajnović

2.

Žaklina Pavliš

3.

Bernardica Čokonaj

4.

Maja Zagorščak

5.

Luka Križanić

VAŽNO:

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

  • Ugostiteljsko kuharstvo 3- (Vedran Habel)
  • Statut Opće bolnice “Dr.Tomislav Bardek” Koprivnica

(www.obkoprivnica.hr-opći akti bolnice)

  • Vodič dobre higijenske prakse i primjene HACCP načela za institucionalne kuhinje

https://www.dekaform.hr/downloads/Vodic_DHP          HACCP_institucionalne_kuhinje.pdf

 

Pozivaju se dana  14.6.2019 . godine (petak)  u  10,30  sati u Edukacijski centar, 1 kat. na  pisanu provjeru znanja- testiranje sljedeći kandidati za radno mjesto   radnika/ce spremačice  na određeno vrijeme:

1.

Maja Zagorščak

2.

Vesna Ranilović

3.

Žaklina Pavliš

4.

Martina Prosenjak

5.

Nevenka Vindić

6.

Lana Vađunec

7.

Selma Bunić

8.

Marija Trezić

 

VAŽNO:

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

  • Statut Opće bolnice “Dr.Tomislav Bardek” Koprivnica

(www.obkoprivnica.hr-opći akti bolnice)

  • Pravilnik o kućnom redu

(www.obkoprivnica.hr-opći akti bolnice)

 

S poštovanjem,

                     Odsjek za pravne i kadrovske poslove