OBAVIJEST temeljem Natječaja za zapošljavanje na neodređeno i određeno vrijeme, NN 54 /2019. od 29. svibnja 2019. godine

KLASA: 112-01/19-01/9

UR.BROJ:2137-15-26-19-50

U Koprivnici, 10.6.2019.

OBAVIJEST

 

Temeljem Natječaja za zapošljavanje na  neodređeno i određeno vrijeme, NN 54 /2019. od  29. svibnja  2019. godine obavještavamo  navedene kandidate o mjestu i vremenu održavanja  provjere znanja, sposobnosti i vještina, te intervjua

Pozivaju se dana  14.6.2019 . godine (petak)  u  10,00  sati u Upravu bolnice, 1 kat. na provjeru znanja, sposobnosti i vještina, te intervju sljedeći kandidati za radno mjesto višeg stručnog savjetnika  na određeno vrijeme:

1.

Vedran Šprem

2.

Igor Terek

3.

Nikolina Bojko

4.

Monika Ritoša

5.

Tatjana Zebec

6.

Antonija Čorc

7.

Vladimir Šešet

8.

Marina Jurlina

VAŽNO:

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru znanja, sposobnosti i vještina:

 

-          Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16)

-          Statut Opće bolnice “Dr.Tomislav Bardek” Koprivnica

(www.obkoprivnica.hr-opći akti bolnice)

-          Pravilnik o provođenju postupaka jednostavne nabave

 (www.obkoprivnica.hr- jednostavna  nabava, prva stranica)

 

 

S poštovanjem,

                       Odsjek za pravne i kadrovske poslove