SPRIJEČAVANJE SUKOBA INTERESA U PODRUČJU JAVNE NABAVE

KLASA:333-07/21-01/1.9
URBROJ:2137-15-01-21-02
U Koprivnici, 14.09.2021. godine

 
Sprječavanje sukoba interesa u području javne nabave

  

Sukladno članku 80. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) objavljujemo da se Opća bolnica „Dr. Tomislav Bardek“ Koprivnica nalazi u sukobu interesa sa slijedećim gospodarskim subjektom:

  • Nutricor d.o.o., Preradovićeva 10, 10000 Zagreb, OIB: 32013674802
  • Consel, obrt za savjetovanje, administrativne usluge i poduku, Ulica Braće Radića 12, 48000 Koprivnica, OIB: 34373911988
  • I.B. SAVJETOVANJE, obrt za usluge, Šopron 29, 48267 Šopron, OIB: 44490655674
  • FORUM INVEST d.o.o., Frankopanska 5, 48260 Križevci, OIB: 90646732107

 

S navedenim gospodarskim subjektom Naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u svojstvu ponuditelja i člana zajednice ponuditelja, niti isti ne smije biti podugovaratelja odabranom ponuditelju.