Novosti

Treći Kongres sestrinstva Koprivničko-križevačke županije

Dana 10. i 11. 05. 2019. održat će se "Treći kongres sestrinstva Koprivničko-križevačke županije". Tema skupa bit će "Dnevne...

Obilježavanje Međunarodnog dana primalja

Obilježavanje Međunarodnog dana primalja

Dana 06.05.2019. godine u našoj ustanovi obilježen je Međunarodni dan primalja koji se inaće obilježava 05. svibnja. Već tradicionalno, tog dana rodilište otvara svoja vrata svima zainteresiranima za naše rodilište. Tako su i ove godine naše rodilište posjetile trudnice sa svojim pratnja i nekoliko doula te su prilikom upoznavanja samog prostrora imale priliku 

PONIŠTENJE DIJELA NATJEČAJA

OPĆA BOLNICA

“DR TOMISLAV BARDEK”

 K O P R I V N I C A

Odjel za opće, pravne i kadrovske poslove

KLASA: 112-03/19-01/5

UR.BROJ:2137-15-26-19-295

U Koprivnici, 29.4.2019.g.               

         Na temelju članka 21. Statuta Opće bolnice "Dr Tomislav Bardek" Koprivnica, ravnatelj Opće bolnice "Dr Tomislav Bardek" Koprivnica donosi odluku o

PONIŠTENJU DIJELA  NATJEČAJA

Posjetili rodilište povodom rođendana Komunalca

Povodom rođendana koprivničkog Komunalca, delegacija predvođena članicom Uprave Dubravkom Horvat u utorak 30. travnja je posjetila rodilište Opće bolnice Dr. Tomislav Bardek.
 

Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljen u Narodnim novinama br.33/19 od 03.04.2019.g

KLASA: 112-01/19-01/6

UR.BROJ: 2137-15-26-19-31

U Koprivnici, 30. 04. 2019.g.       

Predmet: Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljen u Narodnim novinama br.33/19 od 03.04.2019.g., Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na Internet stranici Opće bolnice “Dr.Tomislav Bardek“ Koprivnica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Temeljem javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama

OBAVIJEST O NATJEČAJU ZA ZAPOŠLJAVANJE, travanj 2019.

 OPĆA BOLNICA

“DR. TOMISLAV BARDEK”

 K O P R I V N I C A

Odjel općih, pravnih i kadrovskih poslove

KLASA: 112-01/19-01/8

UR.BROJ:2137-15-26-19-01

U Koprivnici, 24.4.2019.g.

                                                

OBAVIJEST O NATJEČAJU ZA ZAPOŠLJAVANJE

 

         Na temelju članka 21.  Statuta Opće bolnice "Dr. Tomislav Bardek" Koprivnica, Ravnatelj Opće bolnice "Dr. Tomislav Bardek" Koprivnica raspisuje

 NATJEČAJ

Stranice

Subscribe to Novosti