Novosti

OBAVIJEST O NATJEČAJU ZA ZAPOŠLJAVANJE . 29, 7. 2019.

      OPĆA BOLNICA

“DR. TOMISLAV BARDEK”

      K O P R I V N I C A

Odjel općih, pravnih i kadrovskih poslove

KLASA: 112-01/19-01/12

UR.BROJ:2137-15-26-19-01

U Koprivnici, 29.7.2019.g.   

 

OBAVIJEST O NATJEČAJU ZA ZAPOŠLJAVANJE

         Na temelju članka 21.  Statuta Opće bolnice "Dr. Tomislav Bardek" Koprivnica, Ravnatelj Opće bolnice "Dr. Tomislav Bardek" Koprivnica

     NATJEČAJ

Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljen u Narodnim novinama br.63/2019 od 28.6.2019.g

KLASA: 112-01/19-01/11

UR.BROJ: 2137-15-26-19-80

U Koprivnici, 30.7. 2019.g.

      

Predmet: Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljen u Narodnim novinama br.63/2019 od 28.6.2019.g., Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na Internet stranici Opće bolnice “Dr.Tomislav Bardek“ Koprivnica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Temeljem javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama br.63/2019 od 28.6.2019.g., Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na Internet stranici Opće bolnice “Dr.Tomislav Bardek“ Koprivnica  za radno mjesto

ODLUKA O PONIŠTENJU DIJELA NATJEČAJA

OPĆA BOLNICA

“DR TOMISLAV BARDEK”

      K O P R I V N I C A

Odjel za opće, pravne i kadrovske poslove

KLASA: 112-03/19-01/11

UR.BROJ:2137-15-26-19-75

U Koprivnici, 29.7.2019.g.               

   

         Na temelju članka 21. Statuta Opće bolnice "Dr Tomislav Bardek" Koprivnica, ravnatelj Opće bolnice "Dr Tomislav Bardek" Koprivnica donosi odluku o

 

PONIŠTENJU DIJELA  NATJEČAJA

 

Objavljenog u Narodnim novinama 

Lista pristupnika za specijalizaciju - srpanj, 2019.

Klasa: 131-02/19-01/1.35

Broj: 2137-15-01-19-05

U Koprivnici, 30.7.2019. godine      

 

Lista pristupnika

                        Temeljem članka 5. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN br.83/15)

Odluka o izboru specijalizanta

        OPĆA BOLNICA

«DR. TOMISLAV BARDEK»

        K O P R I V N I C A

Klasa: 131-02/19-01/1.35

Urbroj: 2137-15-01-19-04

U Koprivnici, 29. 7. 2019. godine

 

Temeljem članka 21.  Statuta Opće bolnice «Dr Tomislav Bardek» Koprivnica, te na temelju članka 85.Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN100/18)  u svezi sa člankom 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN 83/15), i provedenog natječaja, ravnatelj Opće bolnice «Dr Tomislav Bardek» Koprivnica donosi slijedeće:

 

       O D L U K U

 

Stranice

Subscribe to Novosti