U Općoj bolnici „Dr. Tomislav Bardek“ Koprivnica, 14.04.2023. obilježen Međunarodni dan medicinsko laboratorijskih djelatnika