Preporuke za postupanje nakon proglašenja prekida epidemije COVID-19