POZIV KANDIDATIMA NA INTERVJU PO NATJEČAJU OD SRPNJA, 2023

 

KLASA: 112-01/23-01/06

UR.BROJ:2137-84-26-23-31

U Koprivnici, 20.07.2023.g.

OBAVIJEST

 

Temeljem Natječaja za zapošljavanje na  neodređeno i određeno vrijeme, od  7. srpnja 2023.g. godine obavještavamo  navedene kandidate o mjestu i vremenu održavanja razgovora

 

Pozivaju se dana  25.07.2023 . godine (utorak)  u 8,00  sati u Edukacijskom centru, 1 kat. na  intervju sljedeći kandidati za radno mjesto prvostupnika/ice sestrinstva  na neodređeno  i određeno vrijeme:

 

1.

Antonio Mađerić

2.

Melani Habjan

3.

Borna Žaja

4.

Ana Kokša

 

Pozivaju se dana  25.07.2023 . godine (utorak )  u 8,30  sati u Edukacijskom centru, 1 kat. na  intervju sljedeći kandidati za radno mjesto medicinske sestre na neodređeno i određeno vrijeme:

 

1.

Ariana Legradi

2.

Viktoria Kolarek

3.

Ivana Jantol

4.

Anja Markov

5.

Lucija Jakupek

 

Pozivaju se dana  25.07.2023 . godine (utorak)  u  9,00 sati u Edukacijskom centru, 1 kat. na  intervju sljedeći kandidati za radno mjesto pomoćnog radnika/ice na   neodređeno  vrijeme:

 

1.

Jasminka Sačer

2.

Željka Ivančan

3.

Tatjana Pavišić

 

Pozivaju se dana 25.07.2023 . godine (utorak)  u  9,15  sati u Edukacijskom centru, 1 kat. na  intervju sljedeći kandidati za radno mjesto radnika/ice na  određeno  vrijeme:

 

1.

Tatjana Pavišić

2.

Katarina Vrban

 

Pozivaju se dana  25.07.2023 . godine (utorak)  u  9,30  sati u Edukacijskom centru, 1 kat. na  intervju sljedeći kandidati za radno mjesto nosača na neodređeno  vrijeme:

 

1.

Zoran Kadić

2.

Željko Bregović

3.

Andrea Sokač

 

Pozivaju se dana  25.07.2023 . godine (utorak)  u  10,00  sati u Edukacijskom centru, 1 kat. na  intervju sljedeći kandidati za radno mjesto spremačice na neodređeno i određeno  vrijeme:

 

1.

Katarina Vrban

2.

Petra Veriga

3.

Ivana Sakač

4.

Đurđica Plentaj Matuško

5.

Tatjana Cvetnić

6.

Ivana Radotić

7.

Kristina Jalžabetić

8.

Biljana Tetec

9.

Zlata Mihelj

 

Pozivaju se dana  25.07.2023 . godine (utorak)  u 12,00  sati u Edukacijskom centru, 1 kat. na  intervju sljedeći kandidati za radno mjesto  ing.medicinske radiologije na određeno vrijeme:

 

1.

Petra Bublić

2.

Ema Cvek

 

S poštovanjem,

 

                                                                                              Odsjek za pravne i kadrovske poslove