OBAVIJEST O ODABIRU PRIPRAVNIKA PO NATJEČAJU OD 6.6.2023.

KLASA: 112-06/23-01/10

UR.BROJ: 2137-84-01-23-44

U Koprivnici, 3. 7. 2023.g.

       Predmet: Obavijest o rezultatima javnog natječaja za zapošljavanje pripravnika putem korištenja potpora za zapošljavanje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u Opću bolnicu „Dr.Tomislav Bardek Koprivnica“ objavljenog  6.6.2023.g. u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na Internet stranici Opće bolnice “Dr.Tomislav Bardek“ Koprivnica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Temeljem javnog natječaja za zapošljavanje pripravnika putem korištenja potpora za zapošljavanje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u Opću bolnicu „Dr.Tomislav Bardek „ Koprivnica objavljenog 6.6.2023.g. u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na Internet stranici Opće bolnice “Dr.Tomislav Bardek“ Koprivnica odabiru se  Paula Mirović, Mihael Mušlek, Dorian Rojčević, Ana Marija Treščin i Magdalena Habota na radno mjesto prvostupnika/ice fizioterapije pripravnika/ice, Lana Lovreković, Ivona Krčmar, Veronika Lenardić, Luka Matiša i Antonija Gaži na radno mjesto fizioterapeutskog tehničara/ke – pripravnika/ice.

 

              Uvid u materijale postupka možete izvršiti svakog radnog dana u Odsjeku za pravne i  kadrovske poslove Opće bolnice "Dr Tomislav Bardek" Koprivnica.

 

Svim kandidatima prijavljenim na javni natječaj zahvaljujemo na iskazanom interesu za radom u našoj Bolnici.

 

S poštovanjem,

 

                                                                                Ravnatelj:

                                                     Mato Devčić, dr.med.specijalist anesteziologije,

                                                            reanimatologije i intenzivnog liječenja

                                                               subspecijalist intenzivne medicine

                                                                                     v.r.