NATJEČAJ ZA PRIJAM PRIPRAVNIKA NA ODREĐENO VRIJEME KORIŠTENJEM POTPORA ZA ZAPOŠLJAVANJE