Kako do nas

-

  1. Glavni ulaz (odjel kirurgije, ginekologije, rodilište, ortopedije, radiologije, hitni bolnički odjel)
  2. Ulaz mikrobiologija, laboratorij, ortopedska ambulanta, pedijatrijska ambulanta, internistička ambulanta, ginekološka ambulanta, dermatološka ambulanta, dječji psiholog, logoped
  3. Ulaz kirurške ambulante
  4. Ulaz Interna (dijaliza, pulmologija, onkološka ambulanta, infektologija, gastroenterologija, nefrologija, koronarna, kardiologija)
  5. Ulaz patologija, citologija
  6. Ulaz fizijatrija, psihijatrija, neurologija
  7. Ulaz EEG, EMG, anesteziološka ambulanta, ambulanta za bol
  8. Ulaz ambulante za otorinolaringologiju
  9. Ulaz oftalmološka ambulanta
  10.