ODJEL ZA PATOLOGIJU

Voditelj Odjela:
prim. prof..dr.sc. Elizabeta Horvatić, dr.med., spec. patološke anatomije

Glavni med. lab. inženjer
Jelena Sokač, bacc.med.lab.

Telefonski brojevi Odjela:

- administrator:  048/ 251-218
- liječnik patolog:  048/ 251-660 (rukovoditelj Odjela)
- liječnik patolog:  048/ 251-260
- prosektura:  048/ 251-201

Radno vrijeme Odjela:
od 7,00 do 15,00 sati svakog radnog dana

Na Odjelu za patologiju radi se kompletna dijagnostička biopsijska i autopsijska procedura i to od preuzimanja materijala odnosno tkiva do definitivne histopatološke dijagnoze.

Biopsijski nalazi u ovisnosti od trajanja dijagnostičke procedure (specijalna bojenja, preuzimanje rezerve materijala, histokemijska odnosno imunohistokemijska analiza ...), čekaju se 10 do 15 dana i mogu se, nakon razgovora s patologom, preuzeti na Odjelu za patologiju.

Specifičnost je autopsijska odnosno forenzička makroskopska i mikroskopska dijagnostika koja se obavlja u sklopu prosekture Djelatnosti.
Klinička obdukcija odnosno autopsija provodi se kod umrlih u bolnici. Sudsko-medicinska obdukcija provodi se na zahtjev policije, Općinskog odnosno Županijskog državnog odvjetništva te na zahtjev patologa.

Imunohistokemijska laboratorijska dijagnostika učinila je kompletan biopsijski proces kvalitetnijim i učinkovitijim.