ODJEL ZA FIZIKALNU MEDICINU, REUMATOLOGIJU I REHABILITACIJU

Voditelj odjela:
Sanja Švarc Janjanin, dr.med., spec. fizikalne medicine i rehabilitacije

Glavni fizioterapeut:
Dražen Papac, bacc.physioth. 

Odsjek za reumatologiju

Fizioterapija

Specijalistička ambulanta

Telefonski broj djelatnosti 048/ 251-317

Korisni podaci