ODJEL ZA ANESTEZIOLOGIJU, REANIMATOLOGIJU I INTENZIVNU MEDICINU

Voditelj odjela:
v. d. Marina Vitelić, dr.med., spec.anesteziologije reanimatologije i intenzivnog liječenja, subspecijalist intenzivne medicine

Glavna sestra
Tajana Bračko Hadžija, mag.med.tech.

 

Jedinica intenzivnog liječenja

Anestezija i poslije anestezijski nadzor

Anesteziološka ambulanta i ambulanta za liječenje boli

Ambulanta za pružanje usluga specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite sa dijagnostikom

Kontakt brojevi: