ODJEL TEHNIČKIH, USLUŽNIH I INFORMATIČKIH POSLOVA

ODSJEK ZA TEHNIČKE POSLOVE I ODRŽAVANJE:
Rukovoditelj
: ​Danijel Halavuk, ing. elektotehnike

ODSJEK ZA INFORMATIKU:
Rukovoditelj
: ​mr. sc. Velibor Božić, dipl. inf., CCNA, CISP, PHP/ MySQL spec

ODSJEK ZA ČIŠĆENJE I DRUGE POMOĆNE POSLOVE:
Rukovoditelj
: Sanja Kadija, med.tech.

ODSJEK ZA PRANJE I ODRŽAVANJE RUBLJA:
Rukovoditelj
: ​Danijela Jurić

ODSJEK ZA DIJETETIKU I PREHRANU:
Rukovoditelj
: Iva Butković, dipl.ing. prehrambene tehnologije