MEDICINSKO-BIOKEMIJSKI LABORATORIJ

Voditelj:
Nikolina Puc Obleščuk, spec. med. biokemije i laboratorijske medicine

Glavni medicinsko-laboratorijskI inženjer:
v. d. Nikolina Batak, bacc. med. lab. diagn.

VRIJEME PRIJEMA PACIJENATA

RUTINSKI LABORATORIJ: PONEDJELJAK – PETAK 7 – 9 h
HITNI LABORATORIJ: PONEDJELJAK – NEDJELJA 0 – 24 h

VRIJEME IZDAVANJE NALAZA:

PONEDJELJAK – PETAK 14 – 16 h NA ŠALTERU MBL

Svi nalazi za sve pretrage iz područja primarne zdravstvene zaštite dostavljaju se putem aplikacije CEZIH liječnicima obiteljske medicine.

Elektronskom poštom nalazi se šalju isključivo pacijentima uz prethodno popunjen obrazac  „Izjava o slanju nalaza e-poštom“ te ordinacijama obiteljske medicine na njihov zahtjev.

INFORMACIJE:
PONEDJELJAK-PETAK 12-15 h na prijemnom šalteru MBL ili na br. telefona  048/ 251-651

ADRESA LABORATORIJA

Medicinsko-biokemijski laboratorij
Željka Selingera 1
48 000 Koprivnica

Laboratorij je smješten u prizemlju bolnice kod južnog ulaza

O LABORATORIJU

Godine 1940. u Koprivnicu dolazi prvi specijalist interne medicine dr.Nikola Ivanović koji osniva interni odjel i njegovom zaslugom u jednoj prostoriji internog odijela formira

se prvi laboratorij. U njemu su se radile osnovne laboratorijske pretrage: urin, sedimentacija i krvna slika.

Po završetku 2.svjetskog rata proširuje se djelatnost laboratorija na više pretraga, počinje se kontrolirati šećer u krvi, urin mikroskopski.

Za rukovoditelja Kliničkog laboratorija 1961. godine dolazi liječnik opće prakse sa postdiplomskim tečajem za medicinskog biokemičara dr. Neda Dubravec, iste godine nabavljeni su slijedeći aparati: fotometar po Pulfrichu, aparat za elektroforezu na papiru,termostat, mikrokjeldahl aparat, analitička vaga, hladnjak.

Do sredine godine posao su obavljala 4 laboranta sa nižom spremom i 2 bolničarke. Uvode se osnove pretrage iz medicinske biokemije, hematologije, likvora. 1965. u laboratoriju se zapošljava prvi diplomirani inženjer medicinske biokemije. S obzirom da se broj pretraga povećao, povećava se i broj zaposlenih, te se uvodi dežurstvo. 1981. dr. Dubravec odlazi u mirovinu, a dipl.ing. Sinjeri preuzima vođenje laboratorija i započinje specijalizaciju iz medicinske biokemije. Povratkom sa specijalizacije, dipl.ing.Sinjeri uvodi automatizacija u laboratorij te se, uz podršku tadašnjeg ravnatelja dr.Krešimir Švarca, kupuje prvi jednokanalni biokemijski analizator. Od tada pa do danas laboratorij se neprestano osuvremenjuje uvođenje novih metoda i aparata.

Od 02.04.2010 laboratorij je akreditiran prema Normi HRN EN ISO 15189 dobivši time i međunarodnu potvrdu izvrsnosti svog rada sa preko 70 akreditiranih pretraga.