CENTRALNI OPERACIJSKI BLOK I CENTRALNA STERILIZACIJA

v. d. Voditelja odjela:
Borana Bijelić, dr. med. spec iz plastične, rekonstrukcijske i estetske kirurgije

Glavna sestra:
Kristina Lukačević, mag. med. tech.

 

OPERACIJSKI BLOK

Operacijski blok sastoji se od sedam operacijskih sala u kojima se provodi svakodnevni program svih operativnih struka naše ustanove. Operacijski zahvati izvode se u pojedinim salama prema vrsti djelatnosti i specifičnostima pojedinih operacija.
1. SALA – otorinolaringološka i ginekološka te urološka sala
2. SALA – abdominalna i vaskularna sala-operacije trbušne šupljine te krvnih žila
3. SALA – ortopedska sala- bolesti lokomotornog sustava
4. SALA – sala za dnevnu kirurgiju
5. SALA – sala za dnevnu kirurgiju
6. SALA - traumatološka sala
7. SALA - sala za hitne operacije

Sale su moderno opremljene, a čitav prostor je kompletno renoviran i dograđen tijekom radova u okviru tzv. "Pilot projekta" 2003,god. i omogućuju obavljanje složenih kirurških zahvata. Operacijske dvorane su opremljene anesteziološkim aparatima i monitorima, modernim elektrokauterima, aspiratorima te grijačima, tu se također nalazi sva potrebna laparaskopska aparatura i instrumentarij za izvođenje abdominalnih zahvata kao i složena operama za traumatološke, vaskularne, plastično rekonstruktivne, otorinolaringološke i ginekološke operacije. U salama se godišnje učini 5800 operacijskih zahvata.
Kvalitetu i pouzdanost izvedbe operacijskih postupaka garantira visoka educiranost i subspecijalnost naših liječnika, te kontinuirana edukacija i daljnje školovanje medicinskih sestara!

Kontakt broj:
048/ 251-470,
048/ 251-705,
048/ 251-706
e-mail: operacija@obkoprivnica.hr

Nalazimo se na drugom katu Opće bolnice „Dr. T. Bardek“ u Koprivnici, gdje operacija sa centralnom sterilizacijom zauzima veći dio kata.

 

CENTRALNA STERILIZACIJA

Prostori u kojima se nalazi centralna sterilizacija su također renovirani i adaptirani 2003. godine. Centralna sterilizacija je opremljena modernim uređajima i sterilizatorima ( dezinfektor, plazma sterilizacija), bitno je znati da centralna sterilizacija opskrbljuje operacijsku salu i odjele cijele bolnice sa sterilnim setovima i materijalom u skladu sa svim pravilima sterilnosti i zakonskim regulama.

Kontakt broj: 048/251-328