Usluga izrade idejnog rješenja u svrhu projekta „Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje dnevnih bolnica u Općoj bolnici Dr. Tomislav Bardek Koprivnica.“